Flygfoto över Sibbarp

Klockarevägen, Sibbarp

I Sibbarp ändras en detaljplan för att möjliggöra för flerbostadshus.

Sedan 1978 finns en äldre detaljplan för Sibbarps samhälle. Inom en del av detaljplanen utmed Klockarevägen vill kommunen möjliggöra för flerbostadshus i två våningar.

Pågående detaljplan

Lägenheter i Sibbarp

Tidplan

Utbyggnad av området är inte tidsatt då projektet inväntar en ändrad detaljplan.

Senast publicerad:

Kontakt
Kontaktbild
Ylva Larsson Rosander
Exploateringsingenjör

Fakta

I Sibbarp ändras en äldre detaljplan för att möjliggöra för flerbostadshus.

Fastighet: Sibbarp 2:20

Läs mer