Flygfoto över centrala Valinge söder om kyrkan

Foto: Slagboom en Peters

Skolvägen, Valinge

Det pågår planering för nya bostäder söder om kyrkan i Valinge.

Området som planeras för bostäder är cirka 3500 kvadratmeter stort och ligger cirka 100 meter söder om kyrkan. På platsen idag finns en grönyta och ett före detta församlingshem.

Inom området planeras även en parkering till Valinge förskola.

Fastigheten 10:5 ägs av en privat exploatör. Fastigheten 3:32 ägs av Varbergs kommun.

Pågående detaljplan

Bostäder i centrala Valinge

Tidplan

Tid för byggnation är inte fastställd och projektet inväntar detaljplanearbetet.

Senast publicerad:

Kontakt
Kontaktbild
Ylva Larsson Rosander
Exploateringsingenjör

Fakta

Det pågår planering för nya bostäder söder om kyrkan i Valinge.

Fastigheter: Valinge 10:5 och Valinge 3:32