Stomvägen, Karl Gustav

I Karl Gustav ändras en äldre detaljplan för att möjliggöra för flerbostadshus.

Sedan 1980 finns en äldre detaljplan vid Iversvägen/Stomvägen i Karl Gustav. Området är inte fullt utbyggt. För att möjliggöra för flerbostadshus i två våningar och parhus/radhus ändras detaljplanen.

Pågående detaljplan

Lägenheter i Karl Gustav

Utbyggnad av infrastruktur och kommunal service

Kommunen planerar att ta över ansvaret för lekplatsen som finns i området.

Tidplan

Utbyggnad av området kräver en ändrad detaljplan som vunnit laga kraft. Planerad byggstart är i dagsläget inte fastställd.

Senast publicerad:

Kontakt
Kontaktbild
Ylva Larsson Rosander
Exploateringsingenjör

Fakta

I Karl Gustav ändras en äldre detaljplan för att möjliggöra för flerbostadshus.

Fastighet: Ryd 1:20