Flygfoto med de två kvarteren som ska byggas utmarkerade

Stormgatan, Kasematten

På Stormgatan finns planer på att ersätta befintlig bebyggelse med fyra flerbostadshus.

De nya flerbostadshusen föreslås bli cirka 4 våningar och kan komma att innehålla cirka 50 bostäder. Parkeringsplatser kan komma att förläggas i ett underjordiskt garage.

Bostäderna kommer att byggas och förmedlas av Derome och Meras Bostäder AB.

I närheten av området finns Travarens förskola och Påskbergsskolan (F-9).

Pågående detaljplan

Förtätning med bostäder i centrum

Tidplan

Planerad byggstart är i dagsläget inte fastställd.

Karta

Senast publicerad:

Kontakt
Kontaktbild
Nina Nordin
Exploateringsingenjör

Fakta

Derome och Meras Bostäder AB vill bygga flerbostadshus på Stormgatan i Varberg.

Fastighet: Kasematten 6, 7 och 8