Illustration över hur bostäderna i kvarteret Falkenbäck kommer att se ut. 

Illustration: Liljewall arkitekter

Sveagatan, Falkenbäck, centrum

Från parkeringsplats till 86 lägenheter och nytt parkeringshus längs Sveagatan i centrum. Falkenbäck är ett exempel på hur förtätning i staden ger fler bostäder.

Här ska göras plats för bostäder, men också parkeringsplatser. Kvarteret kommer att innehålla både bostadsrätter och hyreslägenheter fördelat på fyra hus.

Genom att kommunen har markanvisat tomten har vi kunnat ställa krav på att ett antal lägenheter reserverats för kommunala behov samt att exploatören samtidigt bygger lägenheter i Kungsäter.

Lagakraftvunnen detaljplan

Detaljplan för Falkenbäck 25 Länk till annan webbplats.

Bygge av parkeringshus

På plats har det byggts ett parkeringsgarage i två plan. Parkeringsplatserna är fördelade till boende i huset och allmänheten. De allmänna parkeringsplatserna drivs på samma sätt som de övriga kommunala parkeringshusen i Varberg och hanteras av Varbergs Fastighets AB.

Parkeringshus | Varbergs Fastighets AB Länk till annan webbplats.

Utbyggnad av park och gångväg

Från vecka 6 bygger Varbergs kommun en gångväg genom kvarteret Falkenbäck. I nordöstra delen bygger vi en liten park. Det här gör vi:

  • Vi startar med att stänga av passagen mellan hyreshusen ut mot Östra Vallgatan, där vi behåller gatstensbeläggningen och sätter ny belysning. Vår beräkning är att
    avstängningen pågår cirka en månad.
  • Därefter bygger vi en gångväg österut mot Sveagatan. Den blir asfalterad och belyst och beräknas vara klar till sommaren. Den norra entrén till hyreshuset kan komma att stängas under en period och du som bor här går då via innergården.
  • I hörnet Skansgatan/Sveagatan anlägger vi en liten park med mycket grönska och sittplatser. Alla planteringar görs till hösten för att växterna ska trivas.

Tidplan

Preliminär inflyttning beräknas till årsskiftet 2023/2024.

Karta

Senast publicerad:

Kontakt
Kontaktbild
Mikael Zsiga
Mark- och exploateringschef
Kontakt
Kontaktbild
Anna Lönnebro
Projektledare, utbyggnad park och gångväg

Fakta

I kvarteret Falkenbäck i centrala Varberg byggs nya lägenheter och ett parkeringshus med boendeparkering och allmänna parkeringsplatser.

Fastighet: Falkenbäck 30, 31