Flygfoto över Tofta samhälle

Foto: Slagboom en Peters

Toftavägen, Tofta

Centralt i Tofta samhälle, vid Brandvägens anslutning till Toftavägen, planeras för 9 nya bostäder.

En ny detaljplan ska möjliggöra för tre villor på det som idag är jordbruksmark samt sex lägenheter på den fastighet där byggnaden tidigare inrymde en vårdcentral.

Pågående detaljplan

Bostäder och service i Tofta

Utbyggnad av infrastruktur

För att anpassas efter den nya bebyggelsen behöver Brandvägen byggas om och bli en samlad in- och utfart för planområdet.

Tidplan

För att bygga bostäderna krävs en ny detaljplan. Planerad byggstart är i dagsläget inte fastställd.

Karta

Senast publicerad:

Kontakt
Kontaktbild
Johanna Kling
Exploateringsingenjör

Fakta

Centralt i Tofta samhälle planeras för tre villor och sex lägenheter.

Fastighet: Tofta 2:2 och 2:14