Vård och omsorg

Den äldre befolkningen i Varbergs kommun växer. Samtidigt ökar och förändras behoven inom äldre- och demensvården. Vi behöver därför säkra upp framtida behov av särskilda boendeplatser.