Varbergs teater, fasaden

Fasadrenovering på Varbergs Teater

Fasaden på den gamla teaterbyggnaden från 1800-talet renoveras. Arbetet utförs i samverkan och dialog med verksamheten så att teaterföreställningar, konserter, föreläsningar och annat kan fortsätta arrangeras.

Varbergs Teater med sina många vackra detaljer byggdes 1895. Det var en fristående byggnad och under 2012 byggdes biblioteksbyggnaden i anslutning till teatern.

Den senaste fasadrenoveringen gjordes 1998. Under 2017 renoverades teatern invändigt för att komma så nära sitt ursprungliga skick som möjligt. Och nu har det blivit dags att renovera fasaden på byggnaden.

Yttre renovering av fasad inklusive fönster och dörrar

Flodéns Byggnads AB är entreprenör och leder, planerar, projekterar och genomför projektet tillsammans med kommunen. I renoveringen av fasaden ingår bland annat omfogning av naturstenssockeln, putslagningar, avfärgning av fasader och omfogning av tegelpartier samt renovering av fönster och dörrar och i vissa fall utbyte av fönster.

Tidplan

Fasadrenoveringen börjar vecka 7 och arbetet beräknas pågå till kvartal 4, 2024.

Påverkan på teaterverksamheten

Verksamheten i Varbergs Teater ska så långt det går pågå som vanligt. Det kommer att sättas upp byggställningar kring teatern och det kommer att bli buller, byggdamm och tillfälliga avstängningar under renoveringen. Målsättningen är att planera arbetet så att verksamheten påverkas så lite som möjligt.

Information om eventuell påverkan kommer att finnas på Kulturhuset Komediantens hemsida och längre fram när arbetet genomförs genom skyltning utomhus.

Senast publicerad:

Kontakt
Kontaktbild
Sofie Brinkmo
Enhetschef på kultur- och fritidsförvaltningen
Kontakt
Kontaktbild
Andreas Johansson
Enhetschef på serviceförvaltningen

Fakta

Vi renoverar fasaden på Varbergs Teater.

Från idé till färdigt bygge

 1. Genomfört

  Åtgärdsval

  I åtgärdsvalet utreder man olika lösningar för ett projekt eller platser för en fastighet och tar fram preliminära kostnader.

 2. Genomfört

  Förstudie

  Förstudien gjordes under 2022 för att titta på vad som behövde renoveras.

 3. Genomfört

  Upphandling

  En upphandling har gjorts för att hitta entreprenör som kan utföra de önskade arbetena.

 4. Genomfört

  Planering

  Projektet planeras och projektering görs. Ritningar och andra bygghandlingar tas fram.

 5. Pågående

  Byggnation

  Projektet byggs av kommunen själv eller av entreprenör.

Färdig byggnad