Sök

Bygga nytt, ändra eller riva

nybyggt hus med byggnställningar runt

När du ska bygga, ändra eller riva en byggnad eller anläggning behövs ofta någon form av tillstånd.  På nedanstående sidor finns information om bland annat bygglov, mark- och rivningslov, anmälan och dina möjligheter att påverka.

För en del byggåtgärder behövs bygglov, för andra kan det räcka med en anmälan. Vissa mindre byggnationer behöver varken det ena eller det andra. Vilka åtgärder som kräver vad regleras i plan- och bygglagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

I Varberg är det byggnadsnämnden som handlägger ärenden om olika lov och tillstånd. Byggnadsnämndens förvaltning heter stadsbyggnadskontoret. Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta oss.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt (kontaktcenter) 

Norra Vallgatan 14
0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se


Öppettider:
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00


Stadsbyggnadskontoret

bn@varberg.se

Självservice & blanketter