Sök

Våld i nära relationer

Lämna sidan nu!

Om du eller någon du känner har blivit utsatt för eller bevittnat våld eller hot eller om du själv utsatt någon för våld kan du få hjälp. Här kan du läsa mer om vilken hjälp du kan få och vem du kan kontakta.

”Våld är varje handling riktad mot en annan person som skadar, smärtar eller kränker. Det är också en våldshandling att tvinga någon att göra något mot sin vilja eller att tvinga någon att sluta med något han eller hon vill göra.”

Per Isdal, norsk psykolog

Kontakta oss

Kontakta oss på socialförvaltningen via vårt mottagningsnummer 0340-88 500 om du är eller har varit utsatt för våld i nära relationer eller utsatt någon närstående. Telefonen är öppen helgfria vardagar klockan 9-12 samt 13-16. Övrig tid kan du vända dig till socialjouren via larmnumret 112.

Stöd till våldsutsatta

Som utsatt kan du få hjälp med tillfälligt/skyddat boende, samtalsstöd via relationsvåldsteamet, ekonomiskt stöd och/eller praktisk hjälp.

Stöd till barn under 18 år

Att växa upp i en familj där det förekommer våld, är lika skadligt som att själv vara utsatt. Vi erbjuder stöd och hjälp till dig under 18 år som bevittnat eller varit utsatt för våld i din familj eller av annan närstående.

Stöd till våldsutövare

Socialtjänsten kan hjälpa dig som upplever aggressionsproblem, har problem med att kontrollera dina känslor och/eller på något sätt utövat våld i en nära relation.

Här kan du läsa om råd och varningstecken för dig som blir utsatt för våld.

För dagbok

Anteckna med datum varje gång du eller någon närstående blir utsatt för någon typ av våld eller hot.

Berätta för någon

Tala med någon du har förtroende för om vad du är med om. Även om du inte orkar göra något åt saken just nu finns det i alla fall någon som vet hur du har det. Be någon om nyckel till deras bostad så att du alltid har någonstans att ta vägen om du hastigt måste fly.

Sök vård

Uppsök läkare för undersökning och vård. Våga berätta för läkaren vad du har varit med om. Läkaren ska fotografera och dokumentera skador som du kan använda vid en eventuell polisanmälan.

Beredskap

Försök ha följande saker lättillgängliga om du måste lämna hemmet:

 • Identitetshandlingar och pass till dig och eventuella barn
 • Eventuella viktiga medicinska dokument, recept och mediciner
 • Telefonnummer och adresser som kan vara särskilt viktiga
 • Bankkort
 • Nyckel till bostaden
 • Eventuella andra handlingar som är viktiga för dig och barnen

 • Är angelägen om att snabbt etablera ett fast förhållande
 • Är svartsjuk och kontrollerande
 • Försöker att kontrollera dig och strävar efter att det bara ska vara ni två
 • Har orealistiska förväntningar på dig och förhållandet
 • Isolerar dig från vänner och familj
 • Anklagar andra för egna problem och misstag
 • Är hotfull eller våldsam mot barn och djur
 • Pressar eller tvingar dig till sexuella handlingar
 • Kallar dig för fula ord
 • Har mycket bestämda åsikter om hur hushållsarbetet ska fördelas
 • Har tidigare utsatt andra för våld
 • Hotar med våld
 • Hotar att avslöja personlig eller negativ information om dig till andra i din närhet eller via sociala medier
 • Överkonsumerar alkohol och/eller droger.
Lämna sidan nu!
ikon

Kontakta oss

Mottagningsgrupp

0340-885 00

Telefontider:

Måndag-fredag 9.00-12.00 och 13.00-16.00.

Självservice & blanketter