Utveckling i Apelviken

  Med kilometerlång sandstrand och gångavstånd till staden,
  ligger Apelviken många varmt om hjärtat. Läs mer om vad som är på gång.

  Det pågår en utveckling av Apelviken. Projektet syftar till att skapa en ledande surfdestination genom att förstärka surf- och badprofilen och utveckla möjligheterna för rekreation året runt.

  Här bygger vi nu:

  Hösten 2021 börjar vi bygga den av etapp av strandpromenaden som sträcker sig från parkeringen vid Vikhyddan till korsningen Havsvägen/Tångkörarvägen. Byggnationen beräknas klar maj 2022. Detta är den andra delen av den strandpromenad som ska byggas längs viken — mellan Solviken och Vikhyddan.

  Nu finnes ett digitalt nyhetsbrev där du kan få information om projektet och planerna för Apelviken. Läs senaste nyhetsbrevet:

  Nyhetsbrev Apelviken

  Prenumerera eller läs alla nyhetsbrev

  Vad innebär projektet?

  Det innebär att Varbergs kommun bygger i olika etapper under de kommande åren. Vissa delar av projektet började byggas 2020 och är redan klara, andra genomförs senare, exempelvis en ny lekplats. Vi bygger framför allt en strandpromenad, väster om Tångkörarvägen, och dessutom bland annat nya mötesplatser, cykelparkeringar, strandlekplats och spångar som ökar tillgängligheten ner till stranden.

  Ny strandpromenad och cykelgata

  Eftersom det ska bli tryggare att cykla och gå i Apelviken håller vi på att bygga en cykelgata som har plats även för bilister.

  Utmed gatan gör vi en strandpromenad för gående och cyklister som vill röra sig i ett lugnare tempo. Den byggs längs viken — mellan Solviken och Vikhyddan, blir 1,4 kilometer lång och har belysning. En del har redan byggts och sträcker sig från parkeringen vid Solviken till Apelviksleden, vid järnvägsövergången. Läs gärna mer om vad en cykelgata Länk till annan webbplats. är.

  Samverkan med Trafikverket

  När det gäller byggnation av strandpromenad och cykelgata, är Trafikverket medfinansiär, vilket regleras i ett stadsmiljöavtal.

  Varför bygger vi?

  Målet är att utforma och bygga en strandpromenad med enhetlig utformning och tydlig Apelviken-identitet och att platsen ska synliggöra Varbergs vision att bli Västkustens kreativa mittpunkt.

  Vi bygger för att öka tillgängligheten och servicen i området för alla målgrupper, öka tryggheten för gående och cyklister samt förbättra parkeringsmöjligheterna. En viktig del är att öka framkomligheten för räddningsfordon och varutransporter.

  Sandstranden ingår inte i projektet vilket innebär att alla kommer att kunna använda stranden precis som vanligt.

  Se filmen!

  Det finns en inspirationsfilm om projektet som du gärna får ta del av.

  Tillsammans vill vi göra Apelviken till en ännu härligare plats för dig året runt. Varbergs kommun gör en hel del satsningar i Apelviken under de kommande åren. Vi anlägger bland annat en strandpromenad med belysning, en strandlekplats, utegym samt mötesplatser och torgytor där du har möjlighet att umgås. Så att Apelviken kan vara en ledande surfdestination och en plats att mötas på 365 dagar om året. Mer info på varberg.se/apelviken.

  Digitalt om planerna i Apelviken

  Om du vill veta mer, så finns en digital föreläsning där projektledare för Apelviksprojektet, Julia Anding och landskapsarkitekt Åsa Svensson berättar om Apelviken-planerna Länk till annan webbplats..

  I februari 2021 ordnades ett digitalt informationmöte, om projektet i Apelviken och spårområdesprojektet. Det mötet hittar du på Youtube:

  Informationsmöte Länk till annan webbplats.

  Detta har vi gjort hittills:

  • En första sträcka med cykelgata och strandpromenad.
  • Soltrappa i norra delen av stranden, som ska fungera som både sittplats och erosionsskydd.
  • Orienteringstavlor i form av surfbrädor, med förvaringsmöjligheter för nycklar och telefon.
  • Två grill- och hängplatser utmed stranden samt tiotalet picknick-bord.
  • Tre spångar ned till vattnet.
  • Nya sopkärl.
  • Utegym

  Dialog med surftjejer

  Under början av 2020 genomfördes en workshopsserie med gymnasietjejer som går program med inriktning surfing. Syftet är att säkerställa jämställdhet i planeringen av utformningen i Apelviken. Dialogen resulterade bland annat i att kommunen har byggt några mötes- och grillplatser utmed stranden.

  Läs gärna mer om surfdestinationen Apelviken:

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Julia Anding
  Projketledare
  Fakta

  Strandpromenad, cykelgata, mötesplatser, utegym och lekplats.
  Ökad tillgänglighet, framkomlighet, trygghet och service.

  Från idé till färdigt bygge

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  Startpunkt

  1. Behovsanalys

   Förvaltningar ser årligen över sina behov av investeringar och nya lokaler. Nämnden beslutar om åtgärdsval och skickar beställning till kommunstyrelsens förvaltning.

  2. Åtgärdsval

   I åtgärdsvalet utreder man olika lösningar för ett projekt eller platser för en fastighet och tar fram preliminära kostnader.

  3. Förstudie

   Förstudien visar vad det kostar att bygga, hur lång tid det tar och annat man bör tänka på.

  4. Investeringsbeslut

   Kommunfullmäktige beslutar om projektet utifrån en godkänd förstudie.

  5. Planering

   Projektet planeras och projektering görs. Ritningar och andra bygghandlingar tas fram.

  6. Byggnation

   Projektet byggs av kommunen själv eller av entreprenör. Om projektet är en fastighet får Varbergs fastighet eller en utsedd entreprenör uppdraget att bygga och tar hjälp av olika byggföretag.

  Slutpunkt