Byggarbetsplats med ett stort nät.

  Byggnation av nya lekplatsen i Apelviken.

  Utveckling i Apelviken

  Med kilometerlång sandstrand och gångavstånd till staden,
  ligger Apelviken många varmt om hjärtat. Läs om vad som är på gång i projektet Apelviken 365.

  Aktuellt i projektet

  Nu är vi nästan klara med den nya utflyktslekplatsen. Förutom nätlandskapet finns ett utsiktstorn, en glidmatta, två studsmattor och små plattformar att klättra upp på. Sittplatser, väderskydd och belysning fixas under våren.
  Mer info finns på en annan sida om lekplatsen.

  Framöver kommer vi även att förbättra en toalettfasad och fixa iordning vid surftorget med markmaterial och sittplatser.

  Vad innebär projektet
  i Apelviken?

  Vi har framför allt byggt en strandpromenad och en cykelgata utmed Tångkörarvägen mellan Solviken och Vikhyddan. Projektet har genomförts av Varbergs kommun med medfinansiering från Trafikverkets stadsmiljöavtal. Strandpromenaden är 1,4 kilometer lång och har belysning. Men vi har byggt och bygger en hel del annat också, som nya mötesplatser, cykelparkeringar och spångar som ökar tillgängligheten ner till stranden. Vissa delar av projektet började byggas 2020 och är klara, andra delar är på gång.

  Varbergs första cykelgata

  Eftersom det ska bli tryggare att cykla och gå i Apelviken har vi byggt Varbergs första cykelgata längs Tångkörarvägen. Den har plats även för bilister som får köra på cyklisters villkor.

  Läs gärna mer om vad en cykelgata Länk till annan webbplats. är och hur vi har tänkt i Apelviken kring cykalgata:

  Vi skapar plats för cyklister

  Vy med en tom asfalterad gata och en strandpromenad i betong.

  Varför bygger vi?

  Målet har varit att utforma och bygga en strandpromenad med enhetlig utformning och tydlig Apelviken-identitet och att platsen ska synliggöra Varbergs vision att bli Västkustens kreativa mittpunkt.

  Vi bygger för att öka tillgängligheten och servicen i området för alla målgrupper, öka tryggheten för gående och cyklister samt förbättra parkeringsmöjligheterna. En viktig del är att öka framkomligheten för räddningsfordon och varutransporter.

  Projektet syftar till att skapa en ledande surfdestination genom att förstärka surf- och badprofilen och utveckla möjligheterna för rekreation året runt.

  Sandstranden ingår inte i projektet vilket innebär att alla kommer att kunna använda stranden precis som vanligt.

  Se filmen!

  Det finns en inspirationsfilm om projektet som du gärna får ta del av.

  Tillsammans vill vi göra Apelviken till en ännu härligare plats för dig året runt. Varbergs kommun gör en hel del satsningar i Apelviken under de kommande åren. Vi anlägger bland annat en strandpromenad med belysning, en strandlekplats, utegym samt mötesplatser och torgytor där du har möjlighet att umgås. Så att Apelviken kan vara en ledande surfdestination och en plats att mötas på 365 dagar om året. Mer info på varberg.se/apelviken.

  Detta har vi gjort hittills:

  • Utflyktslekplats
  • Soltrappa i norra delen av stranden, som ska fungera som både sittplats och erosionsskydd
  • Orienteringstavlor i form av surfbrädor, med förvaringsmöjligheter för nycklar och telefon
  • Två grill- och hängplatser utmed stranden samt tiotalet picknick-bord
  • Tre spångar ned till vattnet
  • Nya sopkärl
  • Utegym.

  Dialog och information

  Under projektets gång har vi haft många informations- och dialogmöten med både närboende, föreningar och verksamheter i området. Några exempel:

  I februari 2021 ordnades ett digitalt informationmöte, om projektet i Apelviken och spårområdesprojektet. Det mötet hittar du på Youtube:

  Informationsmöte Länk till annan webbplats.

  Under början av 2020 genomfördes en workshopsserie med gymnasietjejer som går program med inriktning surfing. Syftet var att säkerställa jämställdhet i planeringen av utformningen i Apelviken. Dialogen resulterade bland annat i att kommunen har byggt några mötes- och grillplatser utmed stranden.

  Digital föreläsning

  Om du vill veta mer, så finns en digital föreläsning där projektledare för Apelviksprojektet, Julia Anding och landskapsarkitekt Åsa Svensson berättar om Apelviken-planerna Länk till annan webbplats..

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Liw Rehnström
  Projketledare
  Fakta

  Strandpromenad, cykelgata, mötesplatser, utegym och lekplats.
  Ökad tillgänglighet, framkomlighet, trygghet och service.

  Från idé till färdigt bygge

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  Startpunkt

  1. Behovsanalys

   Förvaltningar ser årligen över sina behov av investeringar och nya lokaler. Nämnden beslutar om åtgärdsval och skickar beställning till kommunstyrelsens förvaltning.

  2. Åtgärdsval

   I åtgärdsvalet utreder man olika lösningar för ett projekt eller platser för en fastighet och tar fram preliminära kostnader.

  3. Förstudie

   Förstudien visar vad det kostar att bygga, hur lång tid det tar och annat man bör tänka på.

  4. Investeringsbeslut

   Kommunfullmäktige beslutar om projektet utifrån en godkänd förstudie.

  5. Planering

   Projektet planeras och projektering görs. Ritningar och andra bygghandlingar tas fram.

  6. Byggnation

   Projektet byggs av kommunen själv eller av entreprenör. Om projektet är en fastighet får Varbergs fastighet eller en utsedd entreprenör uppdraget att bygga och tar hjälp av olika byggföretag.

  Slutpunkt