Grått flervåningshus i bakgrunden. I förgrunden en cykel- och gångbana med trafikanter.

  Skiss: Maleryd

  Birger Svenssons väg, Svärdfisken och Delfinen

  Längs Birger Svenssons väg växer nya bostäder och kontor fram under åren framöver.

  Maleryd Fastigheter har byggt ett kontorshotell samt ett nytt hus med kontor och hyreslägenheter. Här finns cirka 100 kvadratmeter kontorsyta i två plan samt 26 hyresrätter i fyra plan.

  Inom kvarteret Delfinen ska HSB uppföra 50 lägenheter, därefter planerar HSB cirka 80 lägenheter inom kvarteret Svärdfisken.

  Planerad byggnation möjliggör att tidigare industrimark istället kan bli bostäder, kontor och service.

  Lagakraftvunnen detaljplan

  Detaljplan för del av Svärdfisken med flera.pdf (varberg.se) Länk till annan webbplats.

  Tidplan

  Planerad byggstart för resterande bostadskvarter är i dagsläget inte fastställd.

  Karta

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Kontaktbild
  Ylva Larsson Rosander
  Exploateringsingenjör
  Fakta

  Längs Birger Svenssons väg i norra centrum byggs nya hus med kontorshotell, kontor och hyreslägenheter.

  Fastighet: Svärdfisken 37 och Delfinen 2