Skiss på flerbostadshus

  Skiss: Arkkas arkitekter

  Bryggaregatan, Almeberg

  I hörnan Bryggaregatan och Mellangatan planeras ett flerbostadshus.

  KCM Fastigheter vill ersätta villabebyggelse med flerbostadshus.

  Lagakraftvunnen detaljplan

  Almeberg 15 Pdf, 6 MB.

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Kontaktbild
  Sara Hällström Dahlström
  Exploateringsingenjör
  Fakta

  I hörnan Bryggaregatan och Mellangatan planeras ett flerbostadshus.