Flygfoto över Södra Näs med planområde i fokus

  Skiss eller kartbild

  Södra Näsvägen, Nygård

  Derome Bostad vill utveckla fastigheterna Nygård 1:2 och 1:16 längs Södra Näsvägen med nya bostäder.

  Det handlar om bostäder i varierande former, till exempel villor och kedjehus, samt utveckling av kommunal service i form av en förskola. I planerna ingår även att möjliggöra för en utbyggnad av en gång- och cykelväg längs med Södra Näsvägen.

  Pågående detaljplan

  Förskola och bostäder på Södra Näs

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Kontaktbild
  Tomas Freiholtz
  Exploateringsingenjör
  Fakta

  Derome vill bygga kedjehus och villor i Södra Näs. I planen ingår också en förskola samt utbyggnad av gång- och cykelväg.