Skadade eller döda vilda djur

Har du hittar ett dött eller skadat djur i naturen eller på en väg? Djuren hanteras olika beroende av vilket slags djur det är och om det utgör en fara för människor och miljö eller ej. Det spelar också roll var djuret hittas, grundprincipen är att den som äger marken är ansvarig för hanteringen.

Döda vilda djur

Kommunen ansvarar för städningen av allmänna platser, till exempel parker och badplatser. Kommunen plockar därför bort döda vilda djur som hittas här i samband med rutinstädning. På annan naturmark som ägs av kommunen får djurkroppen i normalfallet ligga kvar och naturen får ha sin gång.

Om marken inte tillhör kommunen är det upp till markägaren att hantera det döda djuret. I naturreservat är det Länsstyrelsen eller utsedd förvaltare som är ansvarig.

Större döda djur på allmän plats

Om ett större djur hittas död på allmän plats, gör kommunen en särskild insats för att plocka bort djurkroppen. Anmäl gärna till kommunens kontaktcenter Varberg direkt om du exempelvis hittat en död säl eller tumlare på någon av kommunens badplatser. Du kan också använda dig av tjänsten för felanmälan, Felanmälan - Varbergs kommun Länk till annan webbplats.

Här hittar du information om vilka stränder och badplatser som ägs av kommunen:
Stränder och badplatser

Övriga döda djur på allmän plats

Ibland förekommer det döda mindre djur på kommunens parker och badstränder som inte omhändertas under rutinstädningen på grund av dess placering. Det kan exempelvis vara kaniner eller fåglar. Om djuret inte anses vara en fara för människors hälsa eller för miljön får djurkropparna ligga kvar och naturen får ha sin gång. Kadavren betraktas inte, utom i undantagsfall vid eventuellt extrema ansamlingar, som nedskräpning.

Sjuka och skadade djur

Om du hittar ett sjukt eller skadat djur kan du ta kontakt med närmaste viltvårdare. Du får inte själv ta hem och vårda ett skadat vilt eftersom det krävs tillstånd från Länsstyrelsen och Naturvårdsverket enligt jaktlagstiftningen.

Om du hittar ett skadat djur som omfattar statens vilt ska du anmäla detta till polismyndigheten på telefon 114 14. Björn, varg, örn, falk och utter är några arter som ingår i statens vilt.

Läs mer på Naturvårdsverkets webbplats: Skadade vilda djur (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats.

Om du hittar trafikskadade djur

Om det skadade eller döda djuret finns på kommunal väg, inom Varbergs tätort, ring kommunens kontaktcenter Varberg direkt, tel. 0340-880 00.

Om det skadade eller döda djuret finns på statlig väg, utanför Varbergs tätort, hänvisar vi till Trafikverket Länk till annan webbplats..

Publicerad den:

Senast Ändrad: