Husdjur

Har du hund eller katt har du som husse eller matte ansvar för ditt djur och behöver tänka på en del saker.

Hund

Du som är hundägare har hela ansvaret för allt som din hund kan orsaka. Därför ska du se till att hunden inte skrämmer, skadar eller ofredar vare sig människor eller djur.

Restriktioner för lösa hundar

Enligt jaktlagen ska hundar under tiden 1 mars till 20 augusti inte springa lösa där det kan finnas vilt. Under resten av året ska hundar hållas under uppsikt och förhindras från att driva eller förfölja vilt.

I Varbergs kommun gäller att hundar ska hållas kopplade inom:

  • begravningsplatser och kyrkotomter
  • lekplatser
  • vissa motionsspår

I de allmänna lokala föreskrifterna Pdf, 2.2 MB, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om vilka regler som gäller för hundar inom Varbergs kommun. Du kan även läsa mer om våra hundbad och hundrastplatser.

Skällande hundar

Skällande hundar kan vara en olägenhet. Om du störs av en skällande hund kontakta i första hand hundägaren och försök komma fram till en lösning. Hjälper inte det kan du kontakta miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

Katt

Det ses som acceptabelt att en katt får röra sig fritt utomhus såväl på ägarens som på andras fastigheter. Men du som är kattägare är skyldig att se efter din katt så att den inte far illa eller orsakar skador eller olägenheter.

Observera att bostadsrättsföreningar, fastighetsägare och samfällighetsföreningar kan ha sina egna regler för katter.

Bortsprungna katter​

Skulle din katt springa bort eller om du påträffar en herrelös katt bör du kontakta Polisen på telefon 114 14.

Förvildade katter

Enligt lagen om tillsyn över hundar och katter får en katt som med skäl kan antas vara övergiven eller förvildad skjutas av en jakträttsinnehavare. Inom tätbebyggt område krävs tillstånd av polisen.

Andra djur

Om du bor inom detaljplanelagt (tättbebyggt) område behöver du tillstånd för att ha vissa slags djur. Detta gäller:

  • Nötkreatur, häst, get, får eller svin
  • Pälsdjur som inte är sällskapsdjur
  • Tupp
  • Giftorm

Från och med den 1 januari 2023 behöver man inte längre söka tillstånd för att hålla hönor inom detaljplan.

Djur i lantbruk

Om du har lantbruksverksamhet hittar du mer information på sidan Djurhållning och lantbruk.

Djur som far illa​

Det är Länsstyrelsen som har ansvar för djurskyddstillsynen. Det innebär att alla anmälningar om djur som far illa ska göras till Länsstyrelsen i Halland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Publicerad den:

Senast Ändrad: