Bild på byggnad kvarteret postmästaren

Utbyggnad av stadshus C

Vi planerar utökade ytor för olika former av samhällsservice samt kontorsytor till kommunens medarbetare genom påbyggnad av delar av kvarteret Postmästaren i centrala Varberg.

Det finns ett stort behov av ytterligare kontorsytor i Varberg centrum för kommunens medarbetare. Därför görs en om- och påbyggnad av delar av kvarteret Postmästaren i centrala Varberg. I planen ingår även möjlighet att utöka och utveckla ytorna där olika former av samhällsservice erbjuds till invånare, företagare och besökare.

Lagakraftvunnen detaljplan

Tidplan

Byggstart i december 2022 med färdig ombyggnation december 2024.

Följ bygget

Följ byggprojektet på Varbergs fastighets webbplats:

Om- och påbyggnation Stadshus C | Varbergs Fastighets AB Länk till annan webbplats.

Karta

Senast publicerad:

Fakta

Det finns behov av utökade ytor för olika former av samhällsservice samt kontorsytor till kommunens medarbetare. Därför planeras nu för en påbyggnad av delar av kvarteret Postmästaren i centrala Varberg.

Läs mer