Sök

Fyrverkerier

Att hantera fyrverkerier innebär vissa risker. Planera därför dina fyrverkerier i dagsljus, var nykter när du hanterar dem, läs bruksanvisningen och håll koll på väder och vind. Åldersgränsen för att köpa, inneha och använda fyrverkerier är 18 år. I vissa fall kan du behöva polistillstånd.

Du behöver söka tillstånd hos polisen om du vill avfyra fyrverkerier eller använda annan pyroteknik på en plats eller vid en tidpunkt där det finns risk för att människor, djur eller egendom skadas. Det kan till exempel vara på en plats och tid där många människor är i rörelse eller i närheten av hus eller andra byggnader. Att avfyra fyrverkerier på en allmän plats innebär i många fall risk för skada och olägenheter för andra.

Inte i närheten av sjukhus eller äldreboende

Enligt kommunens lokala ordningsföreskrifter Pdf, 2.2 MB. är det inte tillåtet att använda fyrverkerier inom 200 meter från Hallands sjukhus eller ett äldreboende.

Mer information finns på Polisens webbplats: Fyrverkerier | Polismyndigheten (polisen.se) Länk till annan webbplats.

Smällare och raketer med styrpinne

Det krävs särskillt tillstånd och utbildning för att få hantera smällare och raketer med styrpinne. Detta innebär i normalfallet att privatpersoner inte får använda eller köpa denna typ av produkter. 
Mer information finns på MSB:s webbplats: MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Länk till annan webbplats.

ikon

Kontakta oss

Räddningstjänsten Väst

010-219 30 00.
rvast@rvast.se

Självservice & blanketter