Sök

Klimatfrågor och transporter

Klimatanpassning innebär åtgärder för att anpassa samhället till de klimatförändringar som redan finns. Det gäller även de förändringar vi inte kan förhindra framöver.

Symbol för återvinning med en jordglob i mitten

Klimatet

Klimatrelaterade händelser är ett av många hot mot energiförsörjningen. Förändringar i klimatet innebär att vissa typer av naturhändelser blir både vanligare och mer extrema, vilket kan orsaka störningar i energiförsörjningen.

Vårt samhälle drabbas redan idag av översvämningar, kraftiga stormar och perioder med antingen mycket kyla eller värme. Alla dessa väderfenomen leder till konsekvenser, som samhället måste anpassa sig till för att antingen förebygga eller lindra effekterna av dem.

Forskning pekar dock på att med en högre medeltemperatur på jorden så kan de väderfenomen som vi redan har idag öka i antal och styrka. En ökande medeltemperatur på jorden bidrar också till att isarna vid polerna smälter snabbare, vilket skulle kunna leda till översvämningar av låglänta kustområden. Ett viktigt led i samhällets anpassning till förändringar i klimatet är förståelsen för vilka konsekvenser de kan leda till.

Bil inkopplad i en solpanel

Hållbara transporter

Transportsektorn står för en tredjedel av alla koldioxidutsläpp i Sverige. För att nå energi- och klimatpolitiska målen behöver både den totala andelen transporter minska, och andelen fossilfria drivmedel öka. Idag är transportsektorn starkt beroende av fossila bränslen och det krävs att många förändringar sker under kort tid.

Utveckling av laddinfrastruktur och hållbara resvanor är viktiga steg i rätt riktning.

”Visste du att det sker 5 miljarder bilresor i Sverige varje år – 50 procent av dessa är under 5 km och 25 procent är under 2 km ?”

ikon

Kontakta oss

Energi- och klimatrådgivare

070 - 087 87 86

energiradgivning@varberg.se


Telefontider

Vardagar kl. 09:00 -16:00

Lunchstängt kl 12:00 - 13:00


Besök

Endast bokade besök

Självservice & blanketter