Sök

Tvätta bilen

Tvätta inte bilen på gatan, gården eller p-platsen. Då rinner tvättvattnet som innehåller oljerester, tungmetaller och andra kemikalier orenat ut i mark, sjöar och hav. Det är ämnen som är skadliga för både människor och miljö.

Genom att tvätta bilen rätt hjälper du till att hålla vårt dricks- och badvatten fritt från skadliga kemikalier. I Varberg tar vi vårt dricksvatten från sjöar.

Det är allas ansvar att göra vad vi kan för att motverka skadliga utsläpp av kemikalier.

Vad kan jag göra istället?

Du kan tvätta bilen i en automattvätt eller "gör det själv-hall". I dessa anläggningar tas tvättvattnet omhand och passerar extra rening, som t.ex. oljeavskiljare, innan det leds till ett kommunalt reningsverk.

Det kan vara okej att skölja av bilen hemma för att få bort lera, grus och damm, men då ska bilen stå på gräsbevuxen mark så att vattnet sjunker ner i marken istället för att rinna vidare till en dagvattenbrunn och du ska inte använda något rengöringsmedel alls.

Vad säger lagen?

I miljöbalken finns regler om att alla som tänker göra något som kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön (till exempel tvätta bilen), ska förebygga och hindra att sådan skada sker.

Lagen säger också att man ska undvika att använda kemiska produkter som kan befaras medföra risker för människors hälsa eller miljön, om de kan ersättas med mindre farliga produkter - till exempel miljöanpassade bilvårdsprodukter. Observera att alla rengöringsmedel, även miljömärkta, bara ska användas i en godkänd tvättanläggning eftersom de gör att olja, tungmetaller och andra giftiga ämnen lossnar från bilen.

Läs mer på Tvätta bilen rätt (vivab.se) Länk till annan webbplats.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt (kontaktcenter)

Norra Vallgatan 14
0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se

 

Öppettider:
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00

 

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

mhn@varberg.se

Självservice & blanketter