Sök

Avlopp

Avloppsvatten är ett samlingsbegrepp för olika sorters förorenat vatten. Avloppsvatten ska alltid ledas bort och renas, eller tas om hand på något annat sätt, så att problem för människors hälsa eller miljön inte uppkommer.

För hushåll inom det kommunala VA-verksamhetsområdet (VA=Vatten och Avlopp) görs detta genom anslutning till det kommunala avloppsnätet.

Kommunalt avlopp

Finns det inte möjlighet att ansluta avloppet dit är det en enskild avloppslösning som gäller.

Eget avlopp

ikon

Kontakta oss

Vivab:s kundservice

0757-27 40 00

vivab@vivab.info

Självservice & blanketter