Ring till oss med stöd av texttelefoni, teletal eller bildtelefoni

Om du har en funktionsnedsättning eller är i behov av stöd eller hjälp i telefonsamtal kan du ringa till oss med hjälp av Post- och telestyrelsens (PTS) kostnadsfria samtalsförmedlande tjänster Texttelefoni.se, Teletal eller Bildtelefoni.net

Kontakta oss via Texttelefoni.se

Texttelefoni.se förmedlar samtal på svenska mellan text och tal, och på engelska mellan text och tal. Tjänsten möjliggör för personer som kommunicerar via text och personer som använder tal att ringa till varandra. Tjänsten passar även hörselskadade som gärna pratar själva och hörande som har talsvårigheter.

När du kommer fram till tjänsten meddelar du till vilket telefonnummer eller adress som du vill ringa. En förmedlare med tystnadsplikt deltar för att möjliggöra samtalet. 

Texttelefoni.se har öppet dygnet runt, året runt och är kostnadsfri. Mer information om texttelefoni: Texttelefoni.se - En förmedlingstjänst från PTS Länk till annan webbplats..

Kontakta oss via Teletal

Teletal gör det möjligt för dig som behöver hjälp och stöd vid telefonsamtal på svenska. En tolk som har tystnadsplikt deltar och ger stöd vid behov. Tolken kan till exempel underlätta att komma rätt i växeln, tolka otydligt tal och svåra ord i samtalet, ge minnesstöd eller att skicka korta minnesanteckningar av vad som sägs.

  • Teletal når du på 020-22 11 44. Det är samma nummer för alla som vill ringa via Teletal.

Teletal har öppet vardagar klockan 7:30 – 20:00 och helger klockan 12:00 – 16:00. Tjänsten är kostnadsfri. Mer information om Teletal: Teletal | Få stöd under telefonsamtal Länk till annan webbplats.

Kontakta oss via Bildtelefoni.net

Den samtalsförmedlande tjänsten Bildtelefoni.net möjliggör för personer som använder svenskt
teckenspråk och personer som använder svenskt tal att ringa till varandra. Dessutom kan två eller
flera personer som befinner sig på samma plats få samtal distanstolkade.

När du kommer fram till tjänsten meddelar du till vilket telefonnummer eller adress som du vill ringa. En tolk med tystnadsplikt deltar för att möjliggöra samtalet.

Bildtelefoni.net har öppet dygnet runt, året runt och är kostnadsfri. Mer information om bildtelefoni: Bildtelefoni.net Länk till annan webbplats..

Publicerad den:

Senast Ändrad: