Gymnasieelev sitter i ett klassrum och tittar leende åt någonting utanför bilden

Ekonomi­programmet

Ekonomi, lagar och ledarskap! Eller varför inte entreprenörskap, organisation och juridik? På det här programmet får du lära dig hur människor fungerar, tänker och handlar.

Om utbildningen

På det här programmet läser du samhälls­ekonomi och företags­ekonomi, vilket ger dig kunskaper både ur samhällets och företagets perspektiv. Du läser om företagets roll i samhälls­utvecklingen – lokalt, regionalt, nationellt och globalt. På PS uppmuntras din kreativitet och förmåga att samarbeta, ta ansvar och omsätta idéer till praktisk handling.

På programmet får du också lära dig om entreprenörskap och företags­utveckling. I utbildningen utvecklar du de kunskaper som krävs för att starta och driva företag. Du får arbeta mycket med Ung Företagsamhet (UF) för att du ska få verklig erfarenhet av att driva företag.

Den här inriktningen passar dig som är intresserad av ekonomi och företagande. Du lär dig driva företag teoretiskt och praktiskt genom att bland annat läsa:

  • Redovisning
  • Kalkylering
  • Marknadsföring
  • Ledarskap och organisation

Inriktningen ger dig en bra grund för yrken som använder ekonomi som ett redskap för besluts­fattande, för entreprenören och förtagaren, för olika ekonomi­funktioner eller yrken inom försäljning, marknadsföring och inköp.

Är du intresserad av juridik, rätts­system samt hur lagar och författningar påverkar individer, företag och samhälle – både lokalt och globalt? Den här inriktningen utvecklar din förmåga att identifiera, tolka och tillämpa relevanta rättsregler på konkreta situationer. Utbildningen är en bra grund för vidare studier inom juridik. Om du läser till matematik 3 kan du också läsa vidare inom ekonomi.

Juridik­inriktningen är lämplig för dig som är intresserad av yrken så som advokat, företags­jurist eller jurist inom bank, försäkringar, förvaltning och bolag. Jurister arbetar med att analysera och lösa juridiska problem, tolka lagar och avtal, upprätta och granska kontrakt samt förhandla.

Efter gymnasiet

Ekonomi­programmet är ett högskole­förberedande program som först och främst kommer att förbereda dig för vidare studier inom ekonomi eller juridik. Programmet ger dig behörighet till en mängd utbildningar på hög­skola eller universitet.

Senast publicerad:

Kontakt

Porträttbild Therese Hertz.

Therese Hertz

Studie- och yrkesvägledare

Ekonomi­programmet

Samhällsvetenskaps­programmet

Porträttbild Jenny Andersson.

Jenny Andersson

Från och med 1 augusti 2024.

Programrektor

Ekonomi­programmet

Försäljnings- och service­programmet

Vård- och omsorgs­programmet

Poängplan

Uppdaterad poängplan kommer i början av hösten 2024.