Gymnasieelev sitter framför en dator som visar en CAD-design

Industri­tekniska programmet

Industriell revolution som ger jobb! Det här programmet är för dig som vill arbeta med produkt­framställning, underhåll, drift­säkerhet och svetsning.

Om utbildningen

Under utbildningen får du lära dig om utrustning, att bearbeta material och att hantera industri­tekniska processer. Du får träna på hur en idé utvecklas till färdig produkt samt om produktens funktion och utveckling till dess den förstörs eller återvinns.

Det här är ett yrkes­program, vilket innebär att du kan söka jobb direkt efter gymnasiet. Industrin behöver kvalificerade medarbetare. Du kan jobba med många olika yrken som exempelvis CNC-operatör, maskin­operatör, svetsare, säljare eller underhålls­tekniker.

Arbetsplats­förlagt lärande, APL

I utbildningen ingår 15 veckor arbetsplats­förlagt lärande, APL. Det arbetsplats­förlagda lärandet bidrar till att du utvecklar kunskaper och en yrkes­identitet samt förstår yrkeskulturen och blir en del av gemenskapen på en arbetsplats. Du får insikt i arbetsmarknaden och har möjlighet att skapa värdefulla kontakter inför framtida yrkesval.

Den här inriktningen ger dig kunskap i hur du får teknisk utrustning att fungera samt hur den ska skötas för att hålla i längden och fungera så bra som möjligt. Du får lära dig hur tekniska utrustningar är uppbyggda, hur de fungerar, hur de används och vad de är till för.

Inriktningen kan leda till arbete med att analysera och säkerställa driften vid komplexa industri­anläggningar samt arbete med dagligt underhåll av utrustningar och anläggningar.

En stor del av inriktningen sker ute på arbets­platser i form av APL. På så sätt kan du förvandla teori till praktik med hjälp av stödet från din handledare, samtidigt som du skaffar dig viktiga kontakt­nät inför framtiden.

Inriktningen gör att du direkt efter gymnasiet blir eftertraktad och anställningsbar bland företag inom industri­branschen. Du kan söka arbete som till exempel underhålls­tekniker.

Den här inriktningen passar dig som vill jobba med modern teknik och precisions­arbete. Inriktningen kan också leda till mer produkt­nära arbete som innefattar såväl design, konstruktion som produktion.

Här lär du dig att använda verktyg och industriell utrustning. I skolan jobbar du med samma typ av programmering och modern teknik som finns ute i industrin. Målet är att du själv ska kunna designa, konstruera och producera. För det använder vi 2D och 3D CAD.

Fokus i undervisningen är på dator­styrda maskiner. Du får använda moderna maskiner, vilket gör att du tränar dig på den typ av maskiner som du kommer använda i arbets­livet. Det ingår mycket praktisk övning både i klassrummet och vid maskinerna i skolans industri­lokal.

I den moderna industrin idag är jobben intressanta och omväxlande och det finns många möjligheter att gå vidare i branschen. Den här inriktningen ger dig kunskap om hantering av verktyg och industriella utrustningar, och kan leda till arbete som trä­snickare/­CNC-operatör, maskin­operatör inom verkstads- eller trä­industrin. Det finns ett stort behov av rekrytering i branschen idag, så det finns goda möjligheter att få jobb direkt efter gymnasiet.

På svetsteknik lär du dig handlag med de olika svets­teknikerna MMA, MAG och TIG. Genom att blanda praktiska uppgifter med teori får du en bred kunskap om plåt- och svets­bearbetning.

Med gott handlag och mycket träning kan du komma långt i svets­utbildningen. Om du klarar svets­testerna kan utbildningen även leda till arbete som godkänd internationell svetsare.

Efter gymnasiet

Oavsett vilken inriktning du väljer har du möjlighet att fortsätta dina studier på en yrkes­högskola. Genom att välja till kurser kan du få grund­läggande behörighet för högskole­studier.

Teknikcollegecertifierad utbildning

Teknikcollege, logotyp.

Peder Skrivares industri­tekniska program är Teknikcollege­certifierat Länk till annan webbplats., vilket är en kvalitets­stämpel på att utbildningens innehåll har utformats i ett nära samarbete med regionala företag för att passa industrins framtida behov.

Certifierad svets­utbildning

Svetskommissionen Sverige, logotyp.

Inriktningen svetsteknik vid Peder Skrivares industri­tekniska program är certifierad av Svets­kommissionen Sverige Länk till annan webbplats.. Certifieringen ger eleverna möjlighet att uppnå internationell svets­kompetens som innebär en kvalitets­säkring enligt riktlinjer som godkänts av mer än 30 länder.

Senast publicerad:

Kontakt

Porträttbild Rebekka Langerup.

Rebekka Langerup

Studie- och yrkesvägledare

Bygg- och anläggnings­programmet

El- och energi­programmet

Fordons- och transport­programmet

Hotell- och turism­programmet

Industritekniska programmet

Restaurang- och livsmedels­programmet

VVS- och fastighets­programmet

Porträttbild Linn Silverby.

Linn Silverby

Från och med 1 augusti 2024.

Programrektor

Bygg- och anläggnings­programmet

El- och energi­programmet

Fordons- och transport­programmet

Industritekniska programmet

VVS- och fastighets­programmet

Poängplan

Uppdaterad poängplan kommer i början av hösten 2024.