Händer skriver svar på ett papper med mattetal

Introduktions­program

De här programmen riktar sig till dig som av olika skäl inte blivit behörig till gymnasie­skolans högskole­förberedande eller yrkes­förberedande program.

Om utbildningen

Här hjälper vi dig att nå behörighet för vidare studier på gymnasiet, eller förbereda dig för ditt kommande yrkesliv! Programmen finns i flera olika varianter:

Din utbildning är riktad mot ett visst nationellt gymnasie­program. Du går alltså i samma klass som eleverna på det nationella programmet. Så fort du har läst upp de grundskole­ämnen du saknar skrivs du över till det nationella programmet.

För att antas ska du som lägst ha betyget E i Svenska eller Svenska som andra­språk. Dessutom behöver du något av följande:

  • som lägst betyget E i Engelska eller Matematik, samt i minst fyra andra ämnen
  • som lägst betyget E i Engelska och Matematik, samt i minst tre andra ämnen.

Du söker program­inriktat val på samma sätt som för andra gymnasie­program. Men för nationella högskole­förberedande program behöver du också göra en intresse­anmälan på blankett.

Den här utbildningen är för dig som saknar behörighet till ett yrkes­program. Utbildningen ger en praktisk introduktion för att du lättare ska kunna etablera dig på arbets­marknaden.

Utbildningen kan också leda till studier på ett nationellt yrkes­program. På Peder Skrivares skola är utbildningen upplagd på två år och är främst för elever som redan är inskrivna på Introduktionsprogrammen.

Du kan läsa yrkesintroduktion i egen undervisnings­grupp eller integrerad på det nationella programmet.

På utbildningen får du möjlighet att läsa exempelvis gymnasie­kurser mot de olika branscherna samt komma ut i verksamheten snabbare.

Individuellt alternativ syftar till yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller till arbetsmarknaden. Utbildningen utformas utifrån ditt individuella behov och vänder sig till dig som saknar behörighet till ett nationellt program.

Du som är ny­anländ i Sverige får en individuellt anpassad utbildning med tyngd­punkt i det svenska språket. Detta för att du ska kunna gå vidare i gymnasiet eller till annan utbildning.

Senast publicerad:

Kontakt

Porträttbild av studie- och yrkesvägledare Anna Junghov

Anna Junghov

Studie- och yrkesvägledare

Anpassade gymnasieskolan

Försäljnings- och service­programmet

Introduktions­programmen

Vård- och omsorgs­programmet

Porträttbild av programrektor Matthew Wolcott

Matthew Wolcott

Programrektor

Introduktions­programmen