Leende elev med skyddskläder som håller i ett provrör med vätska i.

Naturvetenskaps­programmet

Allting börjar med natur­vetenskap! På den här utbildningen ligger fokus på biologi, fysik, kemi och matematik. Här får du möjlighet att utveckla din nyfikenhet och kreativitet.

Om utbildningen

Förståelse av naturvetenskap bygger på ett samspel mellan teori och praktisk erfarenhet. Utbildningen varvas därför med experiment och laborationer där du använder modern utrustning i stimulerande miljö.

Under utbildningen får lära dig om sammanhangen i naturen, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och om kemiska processer. Du får också lära dig ett vetenskapligt förhållnings­sätt. Detta innebär att du experimenterar och löser problem samtidigt som du stärker din förmåga till kritiskt tänkande, problem­lösning, att föra logiska resonemang och se mönster.

Det bästa från två världar! Den här inriktningen passar dig som både är intresserad av natur­vetenskap och om hur samhället är uppbyggt och fungerar.

På den här inriktningen får du en bred utbildning inom både natur­vetenskap och samhälls­vetenskap. Du får en fördjupad förståelse för hur natur­vetenskap och samhälls­utveckling påverkar varandra.

Hitta svaren - bli en problemlösare! Inom natur­vetenskap finns det många olösta frågor som väntar på att bli besvarade. Inriktningen natur­vetenskap ger dig fördjupade kunskaper inom biologi, fysik, kemi och matematik. Exempelvis får du kunskaper om atom- och kärn­fysik, organisk kemi, biokemi och kemiska analys­metoder. I biologin får du bland annat kunskaper om cellen och de processer som gör den levande samt hur dessa processer påverkas av omgivningen. Stor vikt läggs vid kemiska och biologiska arbets­metoder i laboratoriet.

Du lär dig att utveckla ett natur­vetenskapligt förhållnings­sätt, det vill säga att tänka kritiskt, föra logiska resonemang och arbeta med problem­lösning. Du lär dig att värdera olika typer av källor och kunna skilja på påståenden som bygger på vetenskaplig grund och de som bygger på gissningar och påhitt. Den matematik du får läsa tränar både din förmåga att tänka logiskt, dina möjligheter att föra resonemang som andra förstår samt att dra korrekta slutsatser utifrån dessa.

Inriktningen är både praktisk och teoretisk. Experiment, laborationer, fält­studier och andra praktiska moment är vanliga inslag i undervisningen.

Mixa natur­vetenskap och kreativt skapande! Den här inriktningen vänder sig till dig som är nyfiken på de natur­vetenskapliga områdena men samtidigt vill få utlopp för din kreativa ådra genom att läsa något av de estetiska ämnena bild eller musik.

Du har goda möjligheter till att lyckas väl med dina studier eftersom de estetiska och de teoretiska kurserna berikar varandra.

Inriktningen ger dig möjlighet att få utlopp för dina kreativa sidor, samtidigt som du har möjlighet att genom program­fördjupningar och individuella val välja de kurser som du behöver för att söka högre natur­vetenskapliga studier. Innehålls­mässigt är denna inriktning i stort sett samma som det nationella natur­vetenskapliga programmet.

Observera att sökande till den här inriktningen får mejl om antagningsprov.

Efter gymnasiet

Naturvetenskaps­programmet är högskole­förberedande. Under utbildningens tre år bygger du upp en mycket god grund för fortsatta studier på universitet och högskola. Utbildningen ger dig en bred grund och möjlighet att söka de flesta utbildningar så som till exempel civil­ingenjör, ekonom, jurist, kemist, läkare, lärare, meteorolog, optiker eller sjuksköterska.

Senast publicerad:

Kontakt

Porträttbild av studie- och yrkesvägledare Ann-Charlotte Eriksson

Ann-Charlotte Eriksson

Studie- och yrkesvägledare

Barn- och fritids­programmet

Estetiska programmet

Naturvetenskaps­programmet

Teknikprogrammet

Porträttbild av programrektor Petter Öhrling

Petter Öhrling

Programrektor

Naturvetenskaps­programmet

Teknik­programmet

Poängplan

Uppdaterad poängplan kommer i början av hösten 2024.