Händer från två elever som pillar med sladdar och elkopplingar

El- och energi­programmet

Både teknik och praktik! Är du intresserad av ett arbete med teknisk inriktning, där det krävs noggrannhet och service­känsla? Då är El- och energi­programmet för dig.

Om utbildningen

Det här yrkesprogrammet ska du välja om du är tekniskt intresserad och gillar att arbeta praktiskt. El­branschen är en reglerad bransch på grund av de säkerhets­­föreskrifter som finns. Därför genomsyrar el­säkerhet och kvalitet alla kurser.

Efter examen från programmet har du de kunskaper som behövs för att arbeta med dator- och kommunikations­system, eller för att arbeta som elektriker inom el­distribution, installation eller industri.

Arbetsplats­förlagt lärarande, APL

I utbildningen ingår minst 15 veckors arbetsplats­förlagt lärarande, APL. Under APL-tiden bedrivs utbildningen av en handledare från arbets­platsen tillsammans med lärare från skolan.

Det arbetsplats­förlagda lärandet bidrar till att du utvecklar yrkes­kunskaper och en yrkes­identitet samt förstår yrkes­kulturen och blir en del av gemenskapen på en arbetsplats. Du får insikt i arbets­marknaden och har möjlighet att skapa kontakter inför framtiden.

Vill du ha möjlighet att arbeta med datorer på olika sätt? Då kan inriktningen dator- och kommunikations­teknik vara något för dig. Det är en bred inriktning där du läser kurser i elektroteknik, installations­teknik, nätverks­teknik och datorteknik. Inriktningen är praktisk med teoretiska inslag.

Du kommer att få möjlighet att utveckla dig inom nätverks­administration och digital kommunikations­teknik. Du lär dig att yrkesmässigt installera, administrera, underhålla och reparera dator- och kommunikations­system samt kunskaper om informations­säkerhet. Manualer och instruktioner är ofta på engelska vilket ställer krav på språk­kunskaper.

Inriktningen ger dig en god bas för en bra yrkesutbildning och är för dig som vill jobba konkret med IT, el och nätverk. Under utbildningen kommer du exempelvis att få grundläggande kunskaper om hur datorn omvandlar ström via kretskort till digitala signaler och hur dessa signaler blir till program. Inriktningen kan leda till yrken som till exempel nätverks­tekniker.

Inriktningen Elteknik ger grunden i tekniska kunskaper inom ellära, elektroteknik, styrteknik och installationsteknik. Du läser om produktion och installation, service och underhåll.

Du får till en början lära dig grunderna i hur el fungerar genom teori och praktiska övningar. Det ingår att utföra olika beräkningar vid laborationer, så goda matematik­kunskaper är viktiga. Kunskaperna du får i skolan utvecklar du sedan ytterligare genom arbetsplats­förlagt lärande, APL, som du kan ha på något av de företag och industrier som vi samarbetar med.

Om du tycker det är kul att lösa tekniska problem kommer du trivas i elteknikbranschen. Det finns många olika omväxlande arbets­uppgifter i många olika miljöer där el finns. Exempel på arbetsplatser kan vara butiker, kontor, hem och nybyggen.

Inriktningen leder till ett yrke som installationselektriker, industrielektriker eller eltekniker. Du kommer även få grundläggande kunskaper i belysning och installations­teknik samt teori och praktik för elektriska installationer. Det kan till exempel vara termostater för reglering av golvvärme, belysning och motorer. Yrkesutgången för installations­elektriker är 4 år.

Lärlingsutbildning

El- och energi­programmet kan även ges som lärlings­utbildning. Detta sker i samarbete med lokala företag, vilket ger dig goda kontakter inför framtiden. Du söker till programmet du är intresserad av och väljer yrkes­­inriktning till år två. För ytterligare information kan du kontakta programmets studie- och yrkes­vägledare.

Efter gymnasiet

Vill du studera vidare finns det många möjlig­heter, antingen på yrkes­högskola eller på hög­skola via ett tekniskt basår. Vill du studera vidare vid högskola garanteras du möjlighet att läsa in den grundläggande behörigheten för att kunna söka vidare.

Senast publicerad:

Kontakt

Porträttbild Rebekka Langerup.

Rebekka Langerup

Studie- och yrkesvägledare

Bygg- och anläggnings­programmet

El- och energi­programmet

Fordons- och transport­programmet

Hotell- och turism­programmet

Industritekniska programmet

Restaurang- och livsmedels­programmet

VVS- och fastighets­programmet

Porträttbild Linn Silverby.

Linn Silverby

Från och med 1 augusti 2024.

Programrektor

Bygg- och anläggnings­programmet

El- och energi­programmet

Fordons- och transport­programmet

Industritekniska programmet

VVS- och fastighets­programmet

Poängplan

Uppdaterad poängplan kommer i början av hösten 2024.