Gymnasieelev står och justerar rörledningar med hjälp av verktyg

VVS- och fastighets­programmet

Teknik som får människor att må bra! Det här programmet vänder sig till dig som vill arbeta med de tekniska systemen i byggnader som svarar för värme, kyla, ventilation, vatten och avlopp.

Om utbildningen

På det här programmet får du lära dig om installation, felsökning, reparation, drift, underhåll, regler­teknik och energi­optimering. Du tränar dig i att möta andra människor och utvecklar din förmåga att vara lyhörd för deras behov. Du lär dig också förvalta och underhålla tekniska anläggningar och system i olika fastigheter.

Under utbildningens gång fördjupar du dina kunskaper i hur du använder resurser effektivt för att spara energi och ta hänsyn till miljön. Stor vikt läggs vid arbetsmiljö­frågor för att undvika arbets­skador och för att bygga upp en god hälsa.

Många arbets­uppgifter innebär kontakter med entreprenörer, beställare och kunder. Det ställer krav på social förmåga och känsla för service.

Du kan börja jobba direkt efter utbildningen.

Den här inriktningen är för dig som vill jobba med installation, service, drift och underhåll av olika anläggningar. Kyltekniken finns överallt; luft­konditionering i bilen och på kontoret, isen som curlingen spelas på, kyldiskarna i livsmedels­butiken, i dator­hallar eller värmepumps­anläggningar i större fastigheter.

Du lär dig om energi­optimering och utvecklar din förmåga till system­tänkande. Inriktningen ger dig också kunskaper om miljö och säkerhet, särskilt gällande hantering av köld­medier.

I slutet av utbildningen får du möjlighet att göra ett praktiskt och teoretiskt prov, som visar att du kan handskas med de miljö­farliga ämnen som vissa anläggningar innehåller. När du klarat provet får du ett certifikat, vilket är ett bevis på att du får jobba som kylmontör med kyl- och värmepumps­anläggningar.

Som kylmontör arbetar du med att, på ett energi­effektivt sätt, skapa behagligt klimat i bostäder och andra fastigheter. Största delen av arbets­tiden tillbringar du ute hos kunder med att hjälpa dem att lösa problem, installera nya kyl- och värmepumps­anläggningar eller underhålla befintliga system.

Den här inriktningen passar dig som gillar att komma med kreativa lösningar på olika problem och vill jobba med händer och hjärna.

Du lär dig hur olika ventilations­system fungerar och får kunskaper för att installera och underhålla dem. Inriktningen ger fördjupade kunskaper om installation, drift, underhåll och service av olika ventilations­system. Du lär dig utföra felsökningar och åtgärda fel med rätt utrustning och verktyg. Du lär dig också att läsa ritningar för installationer och styr- och regler­scheman.

Efter examen kan du till exempel arbeta som ventilations­tekniker. En ventilations­tekniker har som uppgift att ansvara för att ventilationen fungerar och att inomhus­klimatet är bra i en lokal. Du bidrar också till att minska mängden energi som behövs i systemet och få en energi­effektiv ventilation i både bostäder, kontor, skolor, idrotts­hallar och andra lokaler. Som ventilations­tekniker kan du arbeta för små och stora ventilations­företag, privata eller offentliga fastighets­bolag.

VVS handlar om system för värme, vatten och avlopp. Rör och system som gör att vi får bra inomhus­miljö och kan duscha och tvätta.

Förutom att montera rör installerar du värme­pumpar och el­pannor, sol­värme, varmvatten­beredare, element och det som ingår i ett badrum så som toalett­stol, badkar och handfat. Du arbetar också med service, med ombyggnad och på nybygge.

De som jobbar med service har servicebil med de verktyg och delar som behövs för att utföra jobbet. Den som jobbar på ett bygge är med från början och bygger från grunden och får oftast samsas med flera andra arbets­grupper som till exempel snickare och målare.

Oavsett var arbets­uppgifterna utförs måste en VVS-montör arbeta både med hjärna och händer. Yrket är ett traditionellt hantverk som förnyats med ny teknik, till exempel används ofta datorer i moderna anläggningar. Förutom att kunna behärska den nya tekniken måste du kunna läsa ritningar och tänka kreativt för att hitta de bästa lösningarna. Och givetvis även vara händig nog att utför dem. I dag används det flera olika typer av material, det kan vara allt från järnrör, till kopparrör och plaströr. Det krävs att man kan svetsa, så det får du träna på under utbildningen.

Lärlingsutbildning

VVS- och fastighets­programmet kan även ges som lärlings­utbildning. Detta sker i samarbete med lokala företag, vilket ger dig goda kontakter inför framtiden. Du söker till programmet du är intresserad av och väljer lärlingsutbildning från år två. För ytterligare information kan du kontakta programmets studie- och yrkes­vägledare.

Efter gymnasiet

Du kan fortsätta studera på yrkes­högskola direkt efter gymnasiet. Kompletterar du din utbildning med högskole­förberedande kurser kan du också välja att läsa vidare på högskola eller universitet.

Bransch­certifierad utbildning

VVS-college branschcertifierad utbildning, logotyp.

Peder Skrivares VVS- och fastighets­program är bransch­rekommenderat av VVS-­branschens yrkes­nämnd Länk till annan webbplats.. Certifikatet innebär att du som elev ges förutsättningar att få de kunskaper som företagen förväntar sig att du ska ha när du slutar skolan. Det gör dig som elev extra attraktiv på arbets­marknaden.

Senast publicerad:

Kontakt

Porträttbild Rebekka Langerup.

Rebekka Langerup

Studie- och yrkesvägledare

Bygg- och anläggnings­programmet

El- och energi­programmet

Fordons- och transport­programmet

Hotell- och turism­programmet

Industritekniska programmet

Restaurang- och livsmedels­programmet

VVS- och fastighets­programmet

Porträttbild Linn Silverby.

Linn Silverby

Från och med 1 augusti 2024.

Programrektor

Bygg- och anläggnings­programmet

El- och energi­programmet

Fordons- och transport­programmet

Industritekniska programmet

VVS- och fastighets­programmet

Poängplan

Uppdaterad poängplan kommer i början av hösten 2024.