Gymnasieelev tittar mot kameran och sitter framför en dator med ett CAD-program öppet

Teknik­programmet

Förverkliga dina idéer! Det här programmet är för dig som är intresserad av teknikens roll i samhället och tekniska processer från idé till färdig produkt.

Om utbildningen

Under utbildningen får du kunskaper som ger dig möjlighet att vara med och forma framtiden. Med matematik och fysik som grund lär du dig att analysera teknik­behov, utveckla idéer, designa, konstruera, producera, använda, sälja och återvinna.

På teknik­programmet uppmuntras du att utveckla nya och idérika lösningar för att skapa och möta förändringar. Under utbildningen använder du kreativa och problem­lösande arbetsformer som ger dig goda kunskaper inom bland annat teknik och natur­vetenskap.

Du lär dig också att förstå hur lokal och global produkt- och tjänste­utveckling kan ske på ett hållbart sätt, och du utvecklar din förståelse för människors olika förutsättningar i förhållande till teknik och teknisk utveckling.

Teknik­utveckling sker ofta i projektform och därför ger utbildningen dig goda kunskaper i projekt­arbete, där du stärker både din förmåga att samarbeta med andra men också att arbeta enskilt.

Skapa kreativa lösningar! Detta är inriktningen för dig som tycker det är spännande med design, är kreativ, gillar att lösa problem och är teknik­intresserad. Design- och produkt­utveckling handlar om att skapa.

Inriktningen ger dig kunskaper om och färdigheter inom design och produkt­utveckling där dator­styrd design samt konstruktion är centrala. Vi jobbar med design­processen, från idé till färdig produkt, med hjälp av modern teknisk utrustning såsom 3D-skrivare, 3D-scanner och liknande.

Undervisningen innehåller både teoretiska och praktiska moment. Du lär dig producera ritningar och modeller i 2D och 3D med hjälp av den senaste program­varan som används inom teknisk konstruktion och arkitektur. I bild- och design­kurserna tar du fram prototyper och modeller av hus, stolar, lampor och andra produkter. Du är också med och utvecklar och driver ett eget företag inom ramen för Ung Företagsamhet (UF).

För dig som gillar att arbeta med datorer! På den här inriktningen får du lära dig programmering, dator­kommunikation och hur du gör en modern hemsida.

I dag räcker det inte att kunna skapa en snygg hemsida. Användarna förväntar sig att hemsidor ska vara dynamiska och interaktiva, vilket innebär att de är databas­drivna. Därför får du lära dig om webb­utveckling och webbserver­programmering. Du får också lära dig hur datorer kommunicerar med varandra i lokala nätverk eller över internet.

För att kunna nyttja datorns fulla kapacitet behöver du också kunskaper om programmering. Du lär dig grunderna i den programmering som används i konstruktion av applikationer och webb­lösningar.

Du får också möjlighet att utveckla din egen kreativitet och skapar­glädje inom områdena bild, ljud, film, animationer och 3D-program. Det är bara din egen kreativitet och arbets­insats som sätter gränserna.

Tillämpad matematik och fysik! På den här inriktningen får du lära dig hur produkter konstrueras och tillverkas. Produktion kan handla om att framställa energi eller om kemiska processer. Du arbetar med el- och styr­teknik och med hur olika processer fungerar och kan styras effektivt. Inriktningen genomsyras av ett tänk på en hållbar samhälls­­utveckling inom såväl energi som miljö.

På inriktningen arbetar du med problem­lösning i verkliga situationer. Utifrån schema, ritningar och manualer sätter du samman utrustning och löser verkliga problem med utrustning som används ute på företag och i industrin. Du kommer att arbeta både självständigt och i grupp. I årskurs 3 kommer du att praktisera 3 veckor på företag.

Den här inriktningen ger dig fördjupade kunskaper inom teknik, matematik och fysik. Du får därmed en bra grund för vidare studier inom teknisk högskola eller universitet. Du får också arbeta med olika arbets­metoder och verktyg för ingenjörer.

På denna inriktning har du möjlighet att läsa alla gymnasiets matematik­kurser. Du har även möjlighet att välja till Kemi 2. Biologi 1 erbjuds inom de individuella valen.

Utifrån ett vetenskapligt förhållnings­sätt får du planera och genomföra experiment, göra mätningar samt utvärdera och tolka resultat. Du får också utveckla din kreativitet, initiativ­förmåga och problemlösnings­förmåga – alla viktiga egenskaper för framtidens arbetsliv.

Efter gymnasiet

Teknik­programmet är ett högskole­förberedande program. Du har goda förutsättningar för vidare­utbildning till exempelvis arkitekt, civil­ekonom, civil­ingenjör, fastighets­mäklare, högskole­ingenjör eller programmerare .

Gymnasie­ingenjör

Du kan också välja att läsa ett fjärde år på skolan och utbilda dig till gymnasie­ingenjör. Det leder fram till olika yrkes­utgångar där du kan arbeta som design- och produkt­utvecklare, nätverks­tekniker inom mjukvaru­design samt process­tekniker.

Process­tekniker är extra efterfrågade på arbets­marknaden i hela Sverige. Som gymnasie­ingenjör ökar dina möjligheter att få anställning inom dessa arbets­områden, samtidigt som du får en bra grund för att läsa vidare på högskola eller universitet till civil- eller högskole­ingenjör.

Teknikcollegecertifierad utbildning

Teknikcollege, logotyp.

Peder Skrivares teknikprogram är Teknikcollege­certifierat Länk till annan webbplats., vilket är en kvalitets­stämpel på att utbildningens innehåll har utformats i ett nära samarbete med regionala företag för att passa industrins framtida behov.

Senast publicerad:

Kontakt

Porträttbild av studie- och yrkesvägledare Ann-Charlotte Eriksson

Ann-Charlotte Eriksson

Studie- och yrkesvägledare

Barn- och fritids­programmet

Estetiska programmet

Naturvetenskaps­programmet

Teknikprogrammet

Porträttbild av programrektor Petter Öhrling

Petter Öhrling

Programrektor

Naturvetenskaps­programmet

Teknik­programmet

Poängplan

Uppdaterad poängplan kommer i början av hösten 2024.