Leende gymnasieelev sitter vid en bänk med en laptop uppslagen framför sig

Samhällsvetenskaps­programmet

Få koll på hur världen fungerar! Det här programmet vänder sig till dig som är intresserad av hur människan och samhället utvecklas och fungerar.

Om utbildningen

På samhällsvetenskaps­programmet får du kunskap om demokratiska processer och redskap för att kunna ifrågasätta och influera samhället vi lever i – hur vi påverkas och hur påverkan går till.

Du lär dig också om de faktorer som både kan påverka och förklara det som sker i samhället på lokal och på global nivå. Du lär dig om samhälls­förhållanden i Sverige och i världen och om makt ur ekonomiska, sociala och politiska aspekter. Du får kunskap inom områden som kommunikation, etik, genus och miljö.

Du får möjlighet att öva på att uttrycka dig i olika skriv- och talsituationer på framförallt svenska och engelska. Du läser även 200 poäng moderna språk.

På det här programmet utvecklar du ett vetenskapligt och kritiskt förhållnings­sätt, där du lär dig att avgöra om påståenden är grundade på fakta och urskilja värderingar i olika typer av källor. Du söker, sovrar och bearbetar information med källkritiska metoder.

Under utbildningen utvecklar du också din förmåga att samarbeta, vara kreativ, arbeta självständigt, ta ansvar, ta initiativ och omsätta idéer till praktisk handling.

Studera människans beteende! Beteende­vetenskap är mycket intressant om du gillar att studera människans beteende från olika perspektiv. Inriktningen ger dig kunskaper om hur vi människor och hela samhället fungerar i Sverige och i resten av världen – hur allt hänger ihop och vad som påverkar utvecklingen.

Du lär dig också om människans utveckling, ­socialisation och samspel. Du kommer att få jobba mycket i projekt, både på skolan och på uppdrag av andra beställare från exempelvis kommunens förvaltningar.

Verklighets­anknutna projekt med ett internationellt perspektiv! Den här inriktningen strävar efter att göra studierna så verklighets­anknutna som möjligt. Här kombineras traditionellt skolarbete med aktiviteter och projekt riktat mot det samhälle vi lever i.

Genom att uppmuntra till kreativitet och handlings­kraft vill vi tillsammans med dig delta aktivt i samhälls­utveckling både lokalt och globalt. Vi vidgar vyer och du lägger en god grund för vidare studier såväl nationellt som internationellt.

Internationell profil betyder även att du lägger stor vikt vid hållbar utveckling och mänskliga rättigheter. Du studerar konflikt­områden i världen, fördjupar dig i politiska och demokratiska system och de utmaningar ett demokratiskt samhälle står inför.

Efter gymnasiet

Programmet är högskole­förberedande. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier inom ett brett samhälls­vetenskapligt område. På högskolan kan du till exempel läsa till journalist, jurist, kommunikatör, lärare, polis, psykolog eller statsvetare. Tillvalen matematik 3 och natur­kunskap 2 öppnar upp för studier till exempelvis ekonom eller sjuksköterska.

Senast publicerad:

Kontakt

Porträttbild Therese Hertz.

Therese Hertz

Studie- och yrkesvägledare

Ekonomi­programmet

Samhällsvetenskaps­programmet

Porträttbild av programrektor Lars Kyllergård

Lars Kyllergård

Programrektor

Barn- och fritids­programmet

Estetiska programmet

Samhälls­vetenskapliga programmet

Poängplan

Uppdaterad poängplan kommer i början av hösten 2024.