Gymnasieelev arbetar vid motorhuven till en personbil

Fordons- och transport­programmet

Allt från styr­enheter till kardan­axlar! Det här programmet passar dig som vill arbeta med såväl äldre teknik och mekanik, som den absolut senaste data­tekniken och elektroniken.

Om utbildningen

Vill du arbeta med fordon och transporter? Transporter spelar en stor och viktig roll i dagens samhälle. Programmet riktar sig till dig som har ett stort tekniskt intresse men också till dig som är intresserad av yrken där man kör lastbilar.

Du lär dig tekniken i olika fordon eller att hantera transporter. Första läsåret studerar du bland annat fordonens funktion och konstruktion behandlas samt diagnostik, reparation och service av fordon. Du lär dig grunderna inom fordonsteknik, elektronik och fordonssystem.

Det här programmet ger dig många val­möjligheter när det gäller jobb inom fordons- och transport­branschen. Du kan till exempel arbeta med service och underhåll av bilar, båtar och maskiner. Du kan också välja att lära dig mer om transporter och logistik.

Arbetsplats­förlagt lärande, APL

I utbildningen ingår arbetsplats­förlagt lärande, APL. Det arbetsplats­förlagda lärandet bidrar till att du utvecklar yrkes­kunskaper och en yrkes­identitet samt förstår yrkes­kulturen och blir en del av gemenskapen på en arbetsplats. Du får insikt i arbets­marknaden och har möjlighet att skapa kontakter inför framtiden.

Det här är inriktningen för dig som vill jobba med plåt och lackering av bilar efter gymnasiet! Du får lära dig att rikta upp och byta ut skadade detaljer i karosseri och chassi samt att lackera fordon.

På inriktningen specialiserar du dig som bilskade­reparatör eller bil­lackerare. Din framtid i yrket ställer stora krav på noggrannhet. Valet av reparations­metod och hantering av olika material har stor betydelse för kvaliteten. Social kompetens är också en viktig del i arbetet med kunder. Som lackerare sätter du sista finishen på bilen!

Inriktningen bedrivs som lärlings­utbildning och i samarbete med lokala företag, vilket ger dig goda kontakter inför framtiden.

Har du astma eller allergi bör du prata med din skolsköterska om det är lämpligt att du utbildar dig inom karosseri och lackering. I samband med undervisningen erbjuds du körkorts­teori och fyra körlektioner.

Inför årskurs 3 väljer du yrkesutgång: bilplåtslagare eller billackerare.

Inriktningen lastbil och mobila maskiner vänder sig till dig som är intresserad av stora bilar och maskiners insida.

Den snabba utvecklingen av de tunga fordonen ställer krav på att du har en teknisk förstå­else för att kunna utföra service, underhåll och fel­sökning på lastbilar, anläggnings­maskiner och bussar. Du får lära dig fordonens funktion och konstruktion samt diagnostik, reparation och service. Skolan fungerar som en bil­verkstad där du tränar på att använda verktyg, maskiner, test­instrument och andra hjälp­medel. Att fel­söka kräver att du har kunskap om hur olika komponenter i fordonet samverkar.

Yrken som du kan välja efter gymnasie­examen är till exempel lastbils­mekaniker eller maskin­mekaniker. Maskin­mekaniker arbetar med jord­bruks, skogs- och entreprenad­maskiner. Arbetet sker antingen på verkstad eller på den plats där maskinen befinner sig och snabbt behöver komma igång igen.

I samband med undervisningen erbjuds du körkorts­teori och fyra körlektioner.

Som personbils­mekaniker behöver du vara både praktiskt lagd och förstå tekniska system. Bilens många mekaniska system styrs idag av elektronik och datorer. Detta ställer stora krav på noggrannhet och att kunna ta till sig ny teknik. Undervisningen sker med en blandning av teoretiska och praktiska moment uppdelat i kurser.

I dag handlar det mycket om kvalificerad fel­sökning med hjälp av datorer i bilens dator­styrda system, men du lär dig också att serva och reparera fordon. Du kommer att få plocka isär, plocka ihop, kontrollera, justera, svetsa, lära dig om trafik­säkerhet, miljö­krav och lag­stiftning.

En mekaniker måste kunna jobba med den avancerade bil­teknik som finns idag samt kunna tolka resultaten av fel­sökningar. Den tekniska utrustningen har ofta manualer och program­varor på engelska. Eftersom mekaniker också ofta har kund­ansvaret är det viktigt att lära sig om kund­bemötande och att hantera kunder.

I samband med undervisningen erbjuds du körkorts­teori och fyra körlektioner.

Inriktningen transport är för dig som vill jobba med att köra tunga fordon och maskiner. Du kan arbeta som lastbils­chaufför och leverera gods till företag eller privat­personer. Mycket av dagens transporter med lastbil är när­transporter och det är då ditt jobb att se till att godset kommer fram på ett bra sätt och att kunden får ett bra bemötande.

Undervisningen är både praktisk och teoretisk. Inriktningen ger kunskaper inom transport­system och logistik. I trafik­kunskap får du lära dig om vilka trafik­regler som gäller. Även kunskap om last­säkring ingår.

Du behöver naturligtvis kunskaper om hur fordons­transporter sker, men också hur gods hanteras på lager och i terminal. På terminal använder man ofta truck, vilket du får lära dig att köra.

Hantering av farligt gods, kran på bil och arbete på väg kommer du också att träna på. Du får lära dig att göra vissa reparationer, att köra och att arbeta med ditt fordon på ett riktigt sätt.

Tänk på att det finns vissa medicinska krav för att få körkorts­tillstånd för lastbil (klass C) som kan vara bra att kolla upp.

Lärlingsutbildning

Fordons- och transport­programmet kan även ges som lärlings­utbildning. Detta sker i samarbete med lokala företag, vilket ger dig goda kontakter inför framtiden. Du söker till programmet du är intresserad av och väljer yrkes­­inriktning till år två. För ytterligare information kan du kontakta programmets studie- och yrkes­vägledare.

Efter gymnasiet

Oavsett vilken inriktning du väljer har du möjlighet att fortsätta dina studier på en yrkes­högskola. Du kan också läsa till kurser under gymnasie­tiden som ger dig grundläggande behörighet till högskolan.

Senast publicerad:

Kontakt

Porträttbild Rebekka Langerup.

Rebekka Langerup

Studie- och yrkesvägledare

Bygg- och anläggnings­programmet

El- och energi­programmet

Fordons- och transport­programmet

Hotell- och turism­programmet

Industritekniska programmet

Restaurang- och livsmedels­programmet

VVS- och fastighets­programmet

Porträttbild Linn Silverby.

Linn Silverby

Från och med 1 augusti 2024.

Programrektor

Bygg- och anläggnings­programmet

El- och energi­programmet

Fordons- och transport­programmet

Industritekniska programmet

VVS- och fastighets­programmet

Poängplan

Uppdaterad poängplan kommer i början av hösten 2024.