Barn klättrar i ribbstolar i gymnastiksal.

  Foto: Mostphotos

  Idrottshall Tångabergsskolan

  När vi planerar ny grundskola i nordväst behövs också tillgång till idrottshall för undervisning och föreningsverksamhet.

  En ny idrottshall planeras tillsammans med ny grundskola i nordväst, norr om Tångaberg. När en ny större skola byggs i området krävs tillgång till idrotthall för idrottsundervisning. En ny idrottshall kan också erbjuda plats för fritids- och föreningsverksamhet.

  För att kunna bygga en skola och idrottshall på tomten krävs en detaljplan.

  Tidplan

  Byggnation är planerad till 2024-2026.

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Kontaktbild
  Jenni Wennerström
  Projektledare och fastighetsutvecklare
  Fakta

  En ny idrottshall utreds tillsammans med ny grundskola i nordväst, norr om Tångaberg.

  Från idé till färdigt bygge

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  1. Behovsanalys

   Förvaltningar ser årligen över sina behov av investeringar och nya lokaler. Nämnden beslutar om åtgärdsval och skickar beställning till kommunstyrelsens förvaltning.

  2. Åtgärdsval

   I åtgärdsvalet utreder man olika lösningar för ett projekt eller platser för en fastighet och tar fram preliminära kostnader.

  3. Förstudie

   Förstudien visar vad det kostar att bygga, hur lång tid det tar och annat man bör tänka på.

  4. Investeringsbeslut

   Kommunfullmäktige beslutar om projektet utifrån en godkänd förstudie.

  5. Planering

   Projektet planeras och projektering görs. Ritningar och andra bygghandlingar tas fram.

  6. Byggnation

   Projektet byggs av kommunen själv eller av entreprenör. Om projektet är en fastighet får Varbergs fastighet eller en utsedd entreprenör uppdraget att bygga och tar hjälp av olika byggföretag.