Flygfoto över Bua med detaljplaneområdet förstärkt.

  Violvägen, Bua

  Varbergs Bostad planerar 180 nya lägenheter i tvåplanshus på Violvägen.

  Komplicerade markförhållanden gör att Varbergs Bostad behöver riva delar av det befintliga fastighetsbeståndet både i närtid och på längre sikt.

  En ansökan om planbesked inlämnades till kommunen i februari 2021 för Violvägen. Skisserna omfattar cirka 180 nya lägenheter i tvåplanshus.

  Planerad byggstart för projekten är inte fastställd.

  Pågående detaljplan

  Nya flerbostadshus i Bua

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Sigrid Skarsgård
  Exploateringsingenjör
  Fakta

  Varbergs Bostad har under en längre tid arbetat med att utveckla Bua till en ännu attraktivare ort för både dagens och kommande generationer.