Flygfoto över Bua med detaljplaneområdet förstärkt.

  Violvägen, Bua

  Varbergs Bostad planerar 180 nya lägenheter i tvåplanshus på Violvägen.

  Komplicerade markförhållanden gör att Varbergs Bostad behöver riva delar av de befintliga fastigheterna både i närtid och på längre sikt.

  Skisserna omfattar cirka 180 nya lägenheter i tvåplanshus. De nya bostäderna blir hyresrätter, som kompletterar befintliga bostäder i Bua.

  Pågående detaljplan

  Nya flerbostadshus i Bua

  Utbyggnad av gator och park

  Det kommunala gång- och cykelvägarna i Bua utökas och vi planerar en ny park i området.

  Tidplan

  Detaljplanearbetet pågår och planerad byggstart för projekten är inte fastställd.

  Karta

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Viktoria Andersson
  Exploateringsingenjör
  Fakta

  Varbergs Bostad har under en längre tid arbetat med att utveckla Bua till en ännu attraktivare ort för både dagens och kommande generationer.

  Fastighet: Bua 1:49