Sök

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledningen vänder sig till ungdomar och vuxna som vill ha vägledning och information inför studie- och yrkesval. Behöver du hjälp med din framtidsplanering? En studie-och yrkesvägledare kan stötta dig när du behöver reda ut dina tankar och idéer kring studie- och yrkesval och hjälpa dig att nå ditt mål.

Studie- och yrkesvägledning i grundskolan

I Varbergs kommunala grundskolor är studie- och yrkesvägledningen del i den kommungemensamma satsningen MOA, modern arbetslivsorientering. Syftet med studie- och yrkesvägledning är att ge eleverna förutsättningar att hantera frågor som rör val av studier och yrken.

Läs mer på studievägledning som en del av MOA - Modern arbetslivsorientering på Pedagog Varberg.

På de kommunala grundskolorna finns studie- och yrkesvägledare som du som grundskoleelev kan vända dig till om du behöver stöd och vägledning inför ditt gymnasieval.

På Gymnasie Hallands webbplats hittar du mer information om gymnasievalet. Gymnasieantagning Halland (gymnasiehalland.se) Länk till annan webbplats.

Studie- och yrkesvägledning på Peder Skrivares skola

På den kommunala gymnasieskolan finns studie- och yrkesvägledare som du som gymnasieelev eller elev i grundskolan kan vända dig till för studieval både inför, under och efter gymnasietiden.

På Peder Skrivares skolas webbplats hittar du mer information om och kontaktuppgifter till studie- och yrkesvägledarna. Studie- och yrkesvägledare (pederskrivaresskola.se) Länk till annan webbplats.

Studie- och yrkesvägledning för vuxna

Du har rätt till studie- och yrkes­vägledning även som vuxen. Alla vuxna i Varbergs kommun kan kontakta en av Vuxen­utbildningens studie- och karriär­vägledare när de har frågor om studier eller framtida arbetsliv. Studie- och karriärvägledning (varberg.se)

ikon

Kontakta oss

Självservice & blanketter