Solenergi

Idag kan energin i solens strålar tas tillvara på genom huvudsakligen två olika sätt, i solfångare eller solceller.

Solceller

Det blir allt vanligare att producera el med solceller för egen användning i bostadshus. I normalfallet räcker den egenproducerade elen endast till en del av det totala årsbehovet. På denna sida kan du lära dig mer om solceller.

Solcellen omvandlar solljuset direkt till elektrisk energi, el. Processen sker tyst utan rörliga delar, utan bränsle och utan att någonting i solcellen förbrukas. Detta är ett miljövänligt sätt att producera sin egen el som inte tar stor plats, kräver minimalt med underhåll och har lång livslängd.

Solcellerna producerar mest el dagtid och på sommaren. Det går att lagra den producerade elen med hjälp av batterier. Exempelvis kan man lagra solelen i batterier för senare användning i sommarstugan, husvagnen, bilen eller båten. Om man inte är nätverksansluten kallas detta off grid.

Det vanligaste är att man ansluter sin anläggning till elnätet och säljer sin överskottsel till elhandelsföretaget för att sedan köpa tillbaka el vid behov. Det som avgör lämpligheten är husets orientering, taklutning och eventuella skuggningar. Söderläge är det mest optimala men sydväst, sydost, väster och öster fungerar också bra. Taklutningen ska ligga mellan 16 – 60 grader och det är viktigt att undvika skugga från exempelvis träd.

Det går att söka investeringsstöd för solceller eller utnyttja ROT-avdraget för arbetskostnaderna. Du kan även få skattereduktion för den överskottsel du matar ut på det allmänna elnätet.

Solelportalen - en vägledning om solceller (energimyndigheten.se) Länk till annan webbplats.

Från idé till solceller på taket - Solcellskollen Länk till annan webbplats.

Halland | Länsstyrelsen Halland (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Startsida | Skatteverket Länk till annan webbplats.

Solvärme

Solfångaren kan användas för att värma vatten, både till ett värme- och varmvattensystem och i kombination med till exempel ved- och pelletspanna i ett så kallat kombisystem. Solvärmen kan stå för varmvattenförsörjningen under sommaren. Solfångaren och värmepannan kopplas då till en ackumulatortank som blir en central del av värmesystemet. I ett kombisystem kan 20 till 30 procent av energin täckas med solens hjälp.

Det finns varmvattenberedare som är förberedda för solvärme, som ett alternativ till vanliga elvarmvattenberedaren. I ett varmvattensystem kan cirka 50 procent av årsanvändningen av varmvatten värmas via solvärme. I hus med direktverkande el är en varmvattenberedare på 300–500 liter med inbyggd solslinga och 5–8 m² solfångare att rekommendera.

Det finns inget stöd för solfångare motsvarande det som finns för solceller. Däremot gäller ROT-avdraget för arbetskostnaderna.

Solvärme och solkyla (energimyndigheten.se) Länk till annan webbplats.

Publicerad den:

Senast Ändrad: