Uppvärmning

Den största delen av energin som används i ett svenskt hus går till husets uppvärmning. Energin som behövs i ett hus brukar delas upp på uppvärmning, varmvattenberedning samt hushållsel. Många småhus värms med direktel eller någon typ av värmepanna eller värmepump. Det finns för- och nackdelar med de olika alternativen.