Vindkraft

För ett större vindkraftverk krävs bygglov.

Regelverket för bygglov för vindkraft styrs av Plan- och byggförordningen (6 kap). Bygglov krävs om vindkraftverket:

  • är högre än 20 meter över markytan
  • placeras på ett avstånd från gränsen som är mindre än kraftverkets höjd över marken
  • monteras fast på en byggnad, eller
  • har en vindturbin med en diameter som är större än tre meter.

Om vindkraftverket inte uppfyller något av alternativen ovan krävs inget bygglov.

Du bör prata med berörda grannar innan du påbörjar arbetet. Skulle de uppfatta arbetet som störande så kan de enligt miljöskyddslagen klaga på miljöstörning, och du kan bli tvungen att montera ner anläggningen.

Kontakt

Energi- och klimatrådgivare

070 - 087 87 86

energirad@varberg.se

Telefontider
Vardagar kl. 09:00 -16:00

Lunchstängt kl. 12.00 - 13.00

Besök

Endast bokade besök

Publicerad den:

Senast Ändrad: