Sök

Vatten och avlopp

Vatten är ett av våra viktigaste livsmedel och måste produceras efter de kvalitetskrav som Livsmedelsverket har beslutat. Avloppsvattnet hanteras också efter givna villkor för att återföras till naturen utan störningar för hälsa och miljö.

Alla som bor och arbetar i kommunen ska ha tillgång till friskt, rent och gott vatten i kranen.

Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Varbergs kommun är Varberg Vatten AB. Drift och underhåll av anläggningarna utförs av Vatten & Miljö i Väst AB (Vivab) på uppdrag av huvudmannen.

Felanmälan vatten och avlopp

Du kan göra en felanmälan på kommunalt vatten och avlopp till Vivab:s kundservice, telefon 0757-27 40 00. Efter öppettiderna kopplas samtalet vidare till Räddningstjänsten Väst.

Det är viktigt att du alltid uppger vilken kommun du ringer från eftersom Vivab även ansvarar för vatten och avfall i Falkenberg.

ikon

Kontakta oss

Vivab:s kundservice

0757-27 40 00

vivab@vivab.info

Självservice & blanketter