Sök

Kommunalt dricksvatten

I Varberg är det Vatten och Miljö i Väst AB (Vivab) som ansvarar för produktion och distribution av dricksvattnet på uppdrag av huvudmannen Varberg Vatten AB.

Det kommunala vattnet i Varberg kommer till största delen från ytvatten som bereds i Kvarnagårdens vattenverk. Ytvattnet är mjukt och fritt från påverkan av metaller. Däremot finns det biologiskt material som måste rensas bort i en reningsprocess.

Behandling​

Vid Ragnhilds källa blandas ytvattnet med grundvatten och rinner vidare i en gemensam ledning till vattenverket.

Vattnet går via snabbfilter, doseras sen med fällningskemikalier för att avskilja organiska material. Därefter filtreras vattnet genom ett ultrafiltermembran. Kalk och koldioxid tillsätts för att höja vattnets pH och buffertförmåga. Sedan bestrålas det med UV-ljus som förhindrar fortplantning av mikroorganismer.

Kontroll​

Kontroll av dricksvattnet utförs regelbundet och prover tas både vid vattenverken och på ledningsnätet. På Vivab:s webbplats finns information om vattnets hårdhet och där kan du även se aktuella provresultat.

ikon

Kontakta oss

Vivab:s kundservice

0757-27 40 00

vivab@vivab.info

Självservice & blanketter