Reseersättning, inackorderingstillägg

Du som går på gymnasiet och har lång väg mellan ditt hem och skolan kan få rese­ersättning eller i vissa fall inackorderings­tillägg.

Rese­ersättning

För att ha rätt till rese­ersättning behöver du:

 • Vara folk­bokförd i Varbergs kommun
 • Ha minst 6 kilometer res­väg mellan hem och skola
 • Studera på heltid vid en gymnasie­utbildning
 • Vara berättigad till studie­bidrag enligt Studiestöds­lagen (1999:1395)
 • Inte få inackorderings­tillägg för samma tids­period.

Du måste göra en ny ansökan om rese­ersättning inför varje nytt läsår, och kan inte ansöka i efterhand för en redan avslutad termin. Ansökan om rese­ersättning beviljas tidigast från och med den månad som en fullständig ansökan har lämnats in. För alla villkor, se dokumentet Riktlinjer för reseersättning - gymnasieskolan Pdf, 351.4 kB..

Skolbiljett

Med en skol­biljett kan du resa alla vardagar under läsåret med Hallands­trafikens bussar och tåg. Du kan välja mellan att ha skolbiljetten digitalt i din mobiltelefon eller som ett fysiskt resekort i plast. Valet gör du i samband med att du ansöker om reseersättning.

Vanliga frågor och svar finns på sidan Skol­biljetter (hallands­trafiken.se) Länk till annan webbplats.. Där står bland annat mer om biljettens giltighets­tider.

Kontant­ersättning

Om kollektiv­trafik saknas eller inte har tillräckligt täta turer mellan ditt hem och skolan kan du ansöka om kontant­ersättning. Beviljad kontant­ersättning betalas ut i slutet av varje månad under perioden september–maj.

Rese­ersättning vid APL

I vissa gymnasie­program ingår APL, arbets­plats­förlagt lärande. För att ansöka om rese­ersättning vid APL gäller följande:

 • Du har minst 6 kilometer resväg mellan hem och APL-plats
 • Du har inte redan någon skol­biljett eller kontant­ersättning för vanlig resa mellan hem och skola
 • Din eventuella skol­biljett eller kontant­ersättning täcker inte rese­behovet mellan hem och APL-plats
 • Du får inte någon ersättning för eventuellt tillfälligt boende i samband med APL.

Ansökan om rese­ersättning vid APL görs i slutet av APL-perioden.

Inackorderings­tillägg

Inackorderings­tillägg är ett bidrag till kostnaden för boende och hem­resor. Beloppet är därför beroende av avståndet för resan mellan hemmet och skolan. Du kan få inackorderings­tillägg om:

 • Du ska bo och studera på en annan ort än din hem­ort
 • Avståndet mellan hemmet och skolan är minst 40 kilometer
 • Resan mellan hemmet och skolan tar mer än tre timmar per dag (inklusive vänte­tid).

Om du studerar vid en kommunal eller regional gymnasieskola ansöker du om inackorderingstillägg hos din hem­kommun. För dig som studerar vid en fri­stående gymnasie­skola ansöker du om inackorderings­tillägg hos Centrala Studie­stöds­nämnden (csn.se) Länk till annan webbplats..

Tänk på att ansökan om inackorderings­tillägg ofta måste under­tecknas av den skola du går på. Du kan också behöva bifoga aktuellt schema för din utbildning, beskrivning av din färd­väg mellan skolan och hemmet eller en kopia på hyres­kontraktet där du är inackorderad. För alla villkor, se dokumentet Regler för inackorderingstillägg Pdf, 224.8 kB..

Publicerad den:

Senast Ändrad: