Sök

Almers skola

Fyra barn i skolan som tittar på sina ipads.

Almers skola ligger i sydöstra delen av centrala Varberg och har ca 360 elever. På Almers skola går elever i grundskolan åk 4-9 och äldre elever i grundsärskolan. Almers skola bildar tillsammans med Mariedalsskolan en grundskola för elever i åk F-9 och en grundsärskola för elever i åk 1-9.

På Almers skola arbetar engagerad personal. Fokus läggs på att lärande skapas genom trygghet, kreativitet, ansvar och motivation. Grundskola med fritidsklubb och grundsärskola samverkar och arbetar utifrån en helhetssyn där hänsyn tas till varje elevs utvecklingsnivå och sociala situation.

Lärandet är i fokus och personalen arbetar med pedagogisk planering som gör att elever och vårdnadshavare har en tydlig insyn i vad eleverna ska lära och vilka mål och kunskapskrav de jobbar mot. Eleverna får inflytande och ansvar och känner delaktighet och motivation i sitt lärande. Utgångspunkten i lärandet är elevernas förmågor och hur de kan utvecklas på bästa sätt mot en högre nivå.

På Almers skola finns ett föräldraråd.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

För vårdnadshavare

Konkatuppgifter till skolan finns på Unikum.

Självservice & blanketter