Sök

Deromeskolan

Fyra barn i skolan som tittar på sina ipads.

Deromeskolan är en mindre skola med cirka 90 elever som ligger i samhället Derome, 15 km norr om Varberg. På skolan finns ett fritidshem, integrerat i skolans lokaler.

På fritidshemmet är eleverna uppdelade i grupper efter ålder. På Deromeskolan går eleverna i F-3 och när de ska börjar årskurs 4 flyttar de över till Vidhögeskolan i Veddige.

På Deromeskolan utformas verksamheten så att eleverna får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll. Deromeskolan arbetar aktivt för en inkluderande skolan och man arbetar också aktivt mot mobbning, trakasserier, kränkande behandling och för en god arbetsmiljö.

På Deromeskolan är friluftsliv centralt, fram för allt i de yngre åldrarna. I den fantastiska utemiljön som finns runt om kring skolan bedrivs uteverksamhet året runt.

Skolan arbetar med Grön Flagg Länk till annan webbplats.. Grön Flagg är ett verktyg, tillika nätverk, för förskolor och skolor som medvetet arbetar med miljö och hållbar utveckling.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

För vårdnadshavare

Konkatuppgifter till skolan finns på Unikum.

Självservice & blanketter