Sök

Göthriks skola

Fyra barn i skolan som tittar på sina ipads.

Göthriks skola är en F-6 skola, med tillhörande fritidshem. Den ligger mellan Grimeton och Hunnestad en dryg mil öster om Varberg.

Undervisning sker i huvudsak i åldershomogena grupper. I dagsläget går det ca 250 elever på skolan. Årskurs 7-9 går eleverna i Rolfstorps skola. Tillsammans med Rolfstorp och Skällinge skola är Göthrik en del av Himledalens skolorganisation.

Göthriks Skola är en lugn och trevlig landsortsskola. Skolan präglas av en god stämning i kollegiet och trevliga elever med god förståelse för varandras olikheter. Många lärare har arbetat på skolan i många år, vilket också bidrar till hög kompetens och lång erfarenhet. På skolan arbetar vi med en flexteamsverksamhet för våra elever inom AST och NPF med behov av extra stöd eller anpassningar. Det sker i nära samarbete mellan flexteamspedagoger och undervisande lärare.

Vårt mål som skola är att skapa en trygg och god lärandemiljö, där alla elever ska få förutsättning att nå så långt som möjligt i sin utveckling, både socialt och kunskapsmässigt.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

För vårdnadshavare

Konkatuppgifter till skolan finns på Unikum.

Självservice & blanketter