Sök

Mariedalsskolan

Fyra barn i skolan som tittar på sina ipads.

Mariedalsskolan är en F-3 skola med fritidshem i centrala Varberg med ca 300 elever i grundskola och grundsärskola.

I årskurs 4-9 går eleverna i grundskolan på Almers skola. Mariedals grundsärskola är en 1-6 skola, i vissa fall även en 1-9 skola. Elever i årskurs 7-9 på grundsärskolan går på Almers skola.

Skolan ligger intill friluftsområdet Nya Påskberget med promenadleder och lummig skog som används under skoltid såväl fritidstid.

På skolan finns kunnig och engagerad personal som medvetet arbetar för att stärka elevernas lärande och sociala utveckling. Skolan har ett naturligt utbyte av kunskaper och erfarenheter mellan skolformerna. Detta arbete ger många positiva effekter för alla på Mariedalsskolan, såväl elever som personal.

Pedagogerna på grundsärskolan arbetar i arbetslag runt en elevgrupp med tre till tio elever. Bland pedagogerna finns lärare, speciallärare, specialpedagog, förskollärare, fritidspedagoger, danspedagog och logoped. Allt pedagogiskt arbete sker utifrån ett individuellt perspektiv men ofta i grupp då kommunikation är själva kärnan i lärandet.

Arbetet på Mariedalsskolan sker strukturerat och medvetet. Värdegrund och ömsesidig respekt är viktigt för oss på skolan.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

För vårdnadshavare

Kontaktuppgifter till skolan finns i Unikum.

Självservice & blanketter