Ansökan äldreomsorg

När du ansöker om stöd eller hjälp från äldreomsorgen får du träffa en omsorgshandläggare. Det görs då en utredning om ditt behov av omsorg och vilket stöd vi kan erbjuda.

Så ansöker du

Du kan ansöka via telefon, blankett eller vår e-tjänst. Om du vill ansöka via e-tjänsten behöver du e-legitimation eller mobilt bank-id. En anhörig eller legal företrädare kan hjälpa dig med ansökan, om de använder din e-legitimation eller ditt mobila bank-id.

Förenklad ansökan

Vid ansökan om serviceinsatser som till exempel städ, tvätt, inköp, apoteksärenden eller trygghetslarm kan du göra en förenklad ansökan. För att göra en förenklad ansökan använder du blanketten nedan.

Utredning av behov

Efter din ansökan tar din omsorgshandläggare kontakt med dig och gör ett hembesök. Om du vill att någon annan ska vara med vid hembesöket, kan du bjuda in en anhörig eller vän.

På hembesöket får du berätta för handläggaren vad som är svårt för dig att, i din vardag, att klara på egen hand. Det är du själv som bestämmer vilket stöd du vill ansöka om.

De uppgifter som kommer fram vid kontakten, eller som du själv lämnar i ansökan, ligger till grund för vilket stöd du är berättigad till. Omsorgshandläggaren kan ibland behöva mer information för att kunna fatta beslut. Det kan handla om bedömning av arbetsterapeut, läkarintyg eller information från hemtjänsten, om du redan har stöd.

Handläggningstiden brukar variera mellan 1-6 veckor beroende på vad du ansöker om. Stora utredningar där handläggaren behöver få in läkarintyg eller andra bedömningar kan ta längre tid.

Skriftligt beslut

Utifrån din situation och dina behov beslutar omsorgshandläggaren vilket stöd du har rätt att få. Beslutet fattas enligt socialtjänstlagen (SoL) och skickas det till dig via post.

Om din ansökan blir godkänd specificerar omsorgshandläggaren vilka insatser du kommer få, och i vilken omfattning. Vid ett nytt uppdrag gällande dagliga hemtjänstinsatser ska du få hjälp inom 24 timmar efter att din ansökan beviljats, om inte annat bestäms. För övriga hemtjänstinsatser gäller senast inom 14 dagar. För andra insatser så som växelvård eller särskilt boende kan väntetiden bli längre.

Om din ansökan inte blir beviljad kan du överklaga. Du får då en så kallad besvärshänvisning av din omsorgshandläggare. En besvärshänvisning talar om hur du ska göra och du kan fritt skriva vad du tycker är fel i beslutet och varför du tycker att du ska beviljas det stöd som du ansökt om.

Kontakt
Varberg direkt (kontaktcenter)
Norra Vallgatan 14, Telefontid: måndag-onsdag: 8-17, torsdag: 8-18, fredag: 8-16

Publicerad den:

Senast Ändrad: