Hjälp i hemmet för äldre

Vi erbjuder ett stort antal tjänster till dig som är äldre i Varbergs kommun och behöver stöttning i hemmet. Du kan bland annat få hjälp med hemleverans av mat, bostadsanpassning och regelbundet stöd från hemtjänst. Läs mer genom sidorna nedan.