Dagverksamhet

Det finns flera dagverksamheter i Varbergs kommun, som erbjuder aktiviteter och social samvaro för äldre. Dagverksamhet handlar om gemenskap och möten, kultur och aktiviteter kopplade till hälsa. Målet är att stärka dina möjligheter till ett självständigt liv och kunna bo kvar hemma.

På dagverksamheten försöker vi hitta aktiviteter som utgår vi från dina möjligheter, önskemål och din kapacitet. Dagverksamhet kan till exempel handla om gemenskap och möten, kultur och aktiviter, till exempel aktiviteter kopplade till hälsa.

Dagverksamheten riktar sig till dig som inte kan få ditt behov av kontakter och aktiviteter tillgodosett genom det som samhället har att erbjuda. Dagverksamheterna i Varbergs Kommun erbjuder aktiviteter och social samvaro utanför bostaden. Målet är att stärka dina möjligheter att kunna leva ett självständigt liv och kunna bo kvar hemma.

Ansök om dagverksamhet

Du ansöker om dagverksamhet hos en omsorgshandläggare som gör en bedömning av din situation.

Läs mer på sidan Ansökan äldreomsorg.

Avgifter för dagverksamhet

Det kostar inget att delta i aktiviteterna men du betalar själv för dina resor och mat. För dagvårdsresor gäller högkostnadsskydd.

Dagverksamheter i Varbergs kommun

Vi erbjuder aktiviteter och social samvaro, i syfte att bibehålla sociala kontakter och motverka isolering. För att ta del av vår verksamhet måste du först vända dig till kommunens omsorgshandläggare och göra en ansökan om insatsen.

Vi erbjuder aktiviteter och social samvaro, i syfte att bibehålla sociala kontakter och motverka isolering. Vi värdesätter att du ska kunna leva ett bra liv hela livet.

Tillsammans med en kontaktman sätter ni samman en genomförandeplan som beskriver dina individuella behov och önskemål om hur dagarna ska utformas.

Södertulls dagverksamhet har sina lokaler på Lasarettsgatan intill vårdcentralen. Du som önskar har möjlighet att äta lunch i restaurangen som finns i samma byggnad.

Inriktning och aktiviteter

Södertulls dagverksamhet riktar sig till kunder i alla åldrar. Fysisk aktivitet, hjärngympa, boccia och sällskapsspel är återkommande aktiviteter. Vi har tillgång till träningsutrustning där du är välkommen att på egen hand eller med visst stöd av personalen träna. För den som vill koppla av en stund finns en massagefåtölj i ett avskilt rum. Det finns även tillgång till datorer med internetuppkoppling.

Vår målsättning och kompetens

Målet är att stärka dina möjligheter att kunna leva ett självständigt liv genom aktiviteter som utgår från dina möjligheter, önskemål och behov. Vi arbetar för att skapa en känsla av gemenskap, delaktighet och glädje i gruppen.

Vår personal har en hög kompetens och lång erfarenhet av att bedriva dagverksamhet. Vi arbetar utifrån kontinuerlig kompetens-och kvalitetsutveckling inom områdena aktivering, omsorg, omvårdnad och rehabilitering.

Personalen på dagverksamheten har ditt välbefinnande i fokus. Som kund hos oss är du och dina närstående alltid välkomna att vända er med frågor eller funderingar.

Kontakt

Södertulls dagverksamhet
Västra Vallgatan 18
432 44 Varberg
Tele: 0733-03 59 21

Kontaktperson
Enhetschef

Krister Olsson
Telefon 0340 - 699 030, 070 - 863 64 83
krister.olsson@varberg.se

Fjärilens dagverksamhet erbjuder aktiviteter och social samvaro, i syfte att bibehålla sociala kontakter och motverka isolering. För att ta del av vår verksamhet måste du först vända dig till kommunens omsorgshandläggare och göra en ansökan om insatsen.

Tillsammans med en kontaktman sätter ni samman en genomförandeplan som beskriver dina individuella behov och önskemål om hur dagarna ska utformas.

Fjärilens dagverksamhet har sina lokaler på Träslövsvägen, intill Östergården. Du som önskar har möjlighet att äta lunch i restaurangen som finns i samma byggnad.

Inriktning och aktiviteter

Fjärilens dagverksamhet riktar sig kunder i alla åldrar. Fysisk aktivitet, hjärngympa, vävning, sällskapsspel och pyssel är återkommande aktiviteter. Vi har tillgång till träningsutrustning där du är välkommen att på egen hand, eller med visst stöd av personalen, träna. Det finns även tillgång till en massagefåtölj för den som vill koppla av en stund.

Vår målsättning och kompetens

Målet är att stärka dina möjligheter att kunna leva ett självständigt liv. Vi försöker hitta aktiviteter som utgår från dina möjligheter, önskemål och behov. Vi arbetar för att skapa en känsla av gemenskap, delaktighet och glädje i gruppen. Vi arbetar aktivt för att skapa bra möten i en trivsam och avslappnad miljö.

Bland våra medarbetare finns en hög kompetens och lång erfarenhet av att bedriva dagverksamhet.

Vi arbetar utifrån kontinuerlig kompetens-och kvalitetsutveckling inom områdena aktivering, omsorg, omvårdnad och rehabilitering.

Personalen på dagverksamheten har ditt välbefinnande i fokus. Som kund hos oss är du och dina närstående alltid välkomna att vända er med frågor eller funderingar.

Kontakt

Fjärilens dagverksamhet
Träslövsvägen 25
432 43 Varberg
Tele: 070-141 01 03


Kontaktperson
Enhetschef

Krister Olsson
Telefon 0340 - 699 030, 070 - 863 64 83
krister.olsson@varberg.se

Tvååkers dagverksamhet har en social inriktning men även inriktning demens, där du själv får vara delaktig i att utforma dina dagar.

Vår dagverksamhet erbjuder aktiviteter och social samvaro, i syfte att bibehålla sociala kontakter och motverka isolering. Vi värdesätter att du ska kunna leva ett bra liv hela livet.

För att kunna möta dig där du är får du en kontaktman som tillsammans med dig sätter samman en genomförandeplan som beskriver dina individuella behov och önskemål om hur dagarna ska utformas.

Tvååkers dagverksamhet har sina lokaler på Fogdevägen 1 i Tvååker. Du som önskar har möjlighet att äta lunch som beställs genom serviceförvaltningen till oss.

Inriktning och aktiviteter

Våra aktiviteter är anpassade efter den enskildes/gruppens förmåga, vi stöttar om och när det behövs. Fysisk aktivitet och hjärngympa är återkommande aktiviteter. Vi läser högt och lyssnar på sång och musik tillsammans. Du har också möjlighet att träna med hjälp av manuped och gå/löpband. Tillsammans med frivilligverksamhet erbjuds promenader några gånger i veckan. Känner du att du behöver dra dig undan en stund har vi ett sinnesrum som ger möjlighet för ostörd vila.

Vår målsättning och kompetens

Våra aktiviteter är anpassade efter den enskildes/gruppens förmåga, vi stöttar om och när det behövs. Fysisk aktivitet och hjärngympa är återkommande aktiviteter. Vi läser högt och lyssnar på sång och musik tillsammans. Du har också möjlighet att träna med hjälp av manuped och gå/löpband. Tillsammans med frivilligverksamhet erbjuds promenader några gånger i veckan. Vi har även ett sinnesrum som ger möjlighet för ostörd vila.

Vår målsättning är att stärka dina möjligheter att kunna leva ett självständigt liv genom aktiviteter som utgår från dina möjligheter, önskemål och behov. Vi arbetar för att skapa en känsla av gemenskap, delaktighet och glädje i gruppen.

Kontakt

Tvååkers dagverksamhet
Fogdevägen 1 C
432 10 Tvååker
Tele: 070-140 58 47

Kontaktperson
Enhetschef

Krister Olsson
Telefon 0340 - 699 030, 070 - 863 64 83
krister.olsson@varberg.se

På Limagårdens dagverksamhet får du vara delaktig i utformningen av dina dagar.

Vi erbjuder aktiviteter och social samvaro, i syfte att bibehålla sociala kontakter och motverka isolering. Vi värdesätter att du ska kunna leva ett bra liv hela livet.

För att kunna möta dig där du är får du en kontaktman som tillsammans med dig sätter samman en genomförandeplan som beskriver dina individuella behov och önskemål om hur dagarna ska utformas.

Limagårdens dagverksamhet har sina lokaler på Limagårdens äldreboende i Väröbacka. Du som önskar har möjlighet att äta lunch från vårat eget tillagningskök.

Inriktning och aktiviteter

Våra aktiviteter är anpassade efter den enskildes/gruppens förmåga, vi stöttar om och när det behövs. Fysisk aktivitet, hjärngympa och nyheter är återkommande aktiviteter. Vi använder vår clevertouch som är ett digitalt verktyg, högläser ur dagens tidning och diskuterar och samtalar tillsammans.

Du erbjuds regelbunden träning med hjälp av manuped och gå/löpband och vi går gärna på promenader eller sitter i vår fina utegård. Hembygdsmuseet ligger i anslutning till våra lokaler.

Vår målsättning och kompetens

Vi arbetar aktivt för att skapa bra möten i en trivsam och avslappnad miljö.

Målet är att stärka dina möjligheter att kunna leva ett självständigt liv, genom att hitta aktiviteter som utgår från dina möjligheter, önskemål och behov. Vi arbetar för att skapa en känsla av gemenskap, delaktighet och glädje i gruppen.

Kontakt

Limagårdens dagverksamhet
Per Månse väg 15 A
432 65 Väröbacka

Kontaktperson
Telefon till verksamheten 070 - 946 25 69

Enhetschef
Cecilia Björnram, 070-949 43 56

Rolfstorps dagverksamhet erbjuder aktiviteter och social samvaro, i syfte att bibehålla sociala kontakter och motverka isolering. För att ta del av vår verksamhet måste du först vända dig till kommunens omsorgshandläggare och göra en ansökan om insatsen.

Tillsammans med en kontaktman sätter ni samman en genomförandeplan som beskriver dina individuella behov och önskemål om hur dagarna ska utformas.

Rolfstorps dagverksamhet har sina lokaler i äldreboendet i Rolfstorp. Du som önskar har möjlighet att äta lunch från restaurangen som finns i samma byggnad.

Inriktning och aktiviteter

Våra aktiviteter är anpassade efter den enskildes/gruppens förmåga, vi stöttar om och när det behövs. Fysisk aktivitet och hjärngympa är återkommande aktiviteter. Vi läser högt och lyssnar på sång och musik tillsammans. Du har också möjlighet att träna med hjälp av en manuped, för träning av armar och ben. Känner du att du behöver dra dig undan en stund har vi ett avslappningsrum som ger möjlighet för avskildhet.

Vår målsättning och kompetens

Målet med vår verksamhet är att stärka dina möjligheter att kunna leva ett självständigt liv. Vi försöker hitta aktiviteter som utgår från dina möjligheter, önskemål och behov. Vi arbetar för att skapa en känsla av gemenskap, delaktighet och glädje i gruppen, och arbetar aktivt för att skapa bra möten i en trivsam och avslappnad miljö.

Hos våra medarbetare finns en hög kompetens och lång erfarenhet av att bedriva dagverksamhet. Vi arbetar utifrån kontinuerlig kompetens-och kvalitetsutveckling inom aktivering, utifrån social samvaro, hälsa och välfärdsteknik.

Personalen på dagverksamheten har ditt välbefinnande i fokus. Som kund hos oss är du och dina närstående alltid välkomna att vända er med frågor eller funderingar.

Kontakt

Rolfstorps dagverksamhet
Per Lars väg 14 B
430 16 Rolfstorp
Tele: 073-402 73 56


Kontaktperson
Enhetschef
Krister Olsson
Telefon 0340 - 699 030, 070 - 863 64 83
krister.olsson@varberg.se

Havsbrisen riktar sig till personer med en demenssjukdom. För att ta del av vår verksamhet måste du vända dig till kommunens omsorgshandläggare och göra en ansökan om insatsen.

Vi erbjuder aktiviteter och social samvaro, i syfte att bibehålla sociala kontakter och motverka isolering. Vi värdesätter att du ska kunna leva ett bra liv hela livet.

Tillsammans med en kontaktman sätter ni samman en genomförandeplan som beskriver dina individuella behov och önskemål om hur dagarna ska utformas.

Havsbrisen har sina lokaler på Storgatan intill kyrkan i Träslövsläge.

Inriktning och aktiviteter

Våra aktiviteter är anpassade efter den enskildes/gruppens förmåga, vi stöttar om och när det behövs. Fysisk aktivitet och hjärngympa är återkommande aktiviteter. Vi promenerar mycket, läser högt och lyssnar på sång och musik tillsammans.

Med hjälp av vår side by side cykel gör vi utflykter med när vädret är lämpligt. Känner du att du behöver dra dig undan en stund har vi ett avslappningsrum som ger möjlighet för ostörd vila.

Vår målsättning och kompetens

Målet är att stärka dina möjligheter att kunna leva ett självständigt liv. Vi försöker hitta aktiviteter som utgår från dina möjligheter, önskemål och behov. Vi arbetar för att skapa en känsla av gemenskap, delaktighet och glädje i gruppen.

Hos vår personal finns en hög kompetens och lång erfarenhet av att bedriva dagverksamhet. Vi arbetar utifrån kontinuerlig kompetens-och kvalitetsutveckling inom områdena aktivering, omsorg, omvårdnad och rehabilitering.

Personalen på dagverksamheten har ditt välbefinnande i fokus. Som kund hos oss är du och dina närstående alltid välkomna att vända er med frågor eller funderingar.

Kontakt

Havsbrisens dagverksamhet
Storgatan 44
432 75 Träslövsläge
Tel: 070-682 25 94

Kontaktperson
Enhetschef
Krister Olsson
Telefon 0340 - 699 030, 070 - 863 64 83
krister.olsson@varberg.se

Dagverksamheten Höjdpunkten riktar sig till yngre personer med demensdiagnos eller kognitiv svikt i ett tidigt skede. För att ta del av vår verksamhet måste du först vända dig till kommunens omsorgshandläggare och göra en ansökan om insatsen.

Vi erbjuder aktiviteter och social samvaro, i syfte att bibehålla sociala kontakter och motverka isolering. Vi värdsätter att du ska kunna leva ett bra liv hela livet.

Tillsammans med en kontaktman sätter ni samman en genomförandeplan som beskriver dina individuella behov och önskemål om hur dagarna ska utformas.

Inriktning och aktiviteter

Våra aktiviteter är anpassade efter den enskildes/gruppens förmåga, vi stöttar om och när det behövs. Fysisk aktivitet, sällskapsspel och hjärngympa är återkommande aktiviteter. Vi promenerar mycket och har både hav, skog och stadsmiljö i närområdet. Vi tar del av det öppna kulturutbudet genom att besöka konstutställningar, biblioteket, muséet och går på stadsvandringar.

Vår målsättning och kompetens

Målet är att stärka dina möjligheter att kunna leva ett självständigt liv. Vi försöker hitta aktiviteter som utgår från dina möjligheter, önskemål och behov. Vi arbetar för att skapa en känsla av gemenskap, delaktighet och glädje i gruppen. Vi arbetar aktivt för att skapa bra möten i en trivsam och avslappnad miljö.

Hos vår personal finns en hög kompetens och lång erfarenhet av att bedriva dagverksamhet. Vi arbetar kontinuerligt med kompetens-och kvalitetsutveckling inom områdena aktivering, omsorg, omvårdnad och rehabilitering.

Personalen på dagverksamheten har ditt välbefinnande i fokus. Som kund hos oss är du och dina närstående alltid välkomna att vända er med frågor eller funderingar.

Kontakt

Höjdpunkten
Vallinsvägen 37
432 37 Varberg
Tel: 070-972 06 88

Kontaktperson
Enhetschef
Pia Lindskog
Telefon 072-982 81 84
pia.lindskog@varberg.se

Publicerad den:

Senast Ändrad: