Boende för äldre, särskilt boende

Om du har ett stort behov av omvårdnad där hemtjänsten inte räcker till kan du ha rätt till en bostad på ett äldreboende, även kallat särskilt boende för äldre. I Varberg finns det äldreboenden som drivs både av kommunen och av externa företag. Det finns även trygghetsbostäder och korttidsboende.