Sök

Ansökan, äldreomsorg

Om du har svårt att klara dig själv och sköta dina dagliga sysslor kan du ha rätt till stöd och hjälp. När du ansöker om stöd eller hjälp från äldreomsorgen får du träffa en omsorgshandläggare. Det görs då en utredning om ditt behov av omsorg och vilket stöd vi kan erbjuda.

Du som är äldre och har behov av stöd kan få det tillgodosett genom Socialtjänstlagen Länk till annan webbplats.. Lagen ska tillgodose dina behov av hjälp i det dagliga livet för att uppnå skälig levnadsnivå.

Du kan bland annat ansöka om följande insatser enligt socialtjänstlagen:

  • hemtjänst
  • trygghetslarm
  • särskilt boende (äldreboende)

Så ansöker du

Ansök via telefon

Ring till kommunens kontaktcenter Varberg direkt på telefon 0340 – 880 00, som hjälper dig att komma i kontakt med rätt omsorgshandläggare.

Ansök via blankett

Om du vill göra en skriftlig ansökan använder du vår blankett Ansökan om bistånd SoL Pdf, 170.2 kB..

Ansök via e-tjänst (kräver e-legitimation/mobilt bank-id)

Det går också bra att ansöka om insatser via vår e-tjänst. Dock krävs att du som har behov av insatserna har en e-legitimation eller mobilt bank-id. En anhörig eller legal företrädare kan hjälpa dig med ansökan om de använder din e-legitimation eller ditt mobila bankid.

För att använda denna e-tjänst kommer du att behöva ange följande personuppgifter:

  • Namn
  • Personnummer
  • Adress
  • Telefonnummer (frivilligt)
  • E-postadess (frivilligt)

Kommunen begär endast in de personuppgifter som är nödvändiga för att behandla det ärende som uppstår när du använder denna e-tjänst.

Behandling av uppgifter under en tid
Dina personuppgifter kommer att vara tillgängliga för de som hanterar ditt ärende och under den tid som det finns behov av att behandla dem.

De personuppgifter som behandlas i denna e-tjänst kommer att behandlas i ett system som är i intern drift i Varbergs kommun.

Rättsligt stöd
Rättsligt stöd för behandling av personuppgifter i denna e-tjänst är:

  • Allmänt intresse eller myndighetsutövning

Personuppgiftsansvarig
Personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas i denna e-tjänst är Socialnämnden, e-postadress: sn@varberg.se telefonnummer till Varberg direkt: 0340-880 00

Mer information
Mer information om behandling av personuppgifter hittar du på Varbergs kommuns hemsida: www.varberg.se/personuppgifter Länk till annan webbplats.

Förenklad ansökan

Vid ansökan om serviceinsatser som till exempel städ, tvätt, inköp, apoteksärenden eller trygghetslarm kan du göra en förenklad ansökan. För att göra en förenklad ansökan använder du blanketten nedan.

Serviceinsatser för äldre, förenklad ansökan Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster. (blankett)

En utredning görs av dina behov

Efter din ansökan tar din omsorgshandläggare kontakt med dig. Oftast gör omsorgshandläggaren ett hembesök hos dig. Om du vill att någon annan ska vara med vid hembesöket, tillexempel en anhörig eller vän så bjuder du själv in de personer du vill ska vara med. På hembesöket får du berätta för handläggaren vad som är svårt för dig i din vardag att klara på egen hand. Det är du själv som bestämmer vilket stöd du vill ansöka om.

De uppgifter som kommer fram vid kontakten med dig eller som du själv lämnar i ansökan ligger till grund för en skriftlig utredning. Utredningen ligger till grund för beslut om vilket stöd du är berättigad till. Omsorgshandläggaren kan ibland behöva mer information för att kunna fatta beslut. Det kan handla om bedömning av arbetsterapeut, läkarintyg eller information från hemtjänsten, om du redan har stöd.

Handläggningstiden brukar variera mellan 1-6 veckor beroende på vad du ansöker om. Stora utredningar där handläggaren behöver få in läkarintyg eller andra bedömningar kan ta längre tid.

Du får ett skriftligt beslut

Utifrån din situation och dina behov fattar omsorgshandläggaren beslut om vilket stöd du är berättigad till. Beslutet fattas enligt socialtjänstlagen (SoL). Oavsett vilket beslut det blir, skickas det till dig per post.

Om din ansökan blir beviljad specificerar omsorgshandläggaren vilka insatser och i vilken omfattning du kommer att få stöd. Vid ett nytt uppdrag gällande dagliga hemtjänstinsatser ska du få hjälp inom 24 timmar efter att din ansökan beviljats, om inte annat avtalats. För övriga hemtjänstinsatser gäller senast inom 14 dagar. För andra insatser så som växelvård eller särskilt boende kan väntetiden bli längre.

Om din ansökan inte blir beviljad, kan du överklaga. Du får då en så kallad besvärshänvisning av din omsorgshandläggare. En besvärshänvisning talar om hur du ska göra och du kan fritt skriva vad du tycker är fel i beslutet och varför du tycker att du ska beviljas det stöd som du ansökt om.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Varberg direkt 0340-880 00

Fråga efter en omsorgshandläggare.

Varberg direkt kopplar dig till omsorgshandläggarna.


Omsorgshandläggarna

Omsorgshandläggarna träffas månd-fred 8.30-16, dock säkrast mellan 8.30-9.30.

Självservice & blanketter