Sök

Hjälp i hemmet, hemtjänst

Omsorgspersonal hjälper en äldre person med matlagning i ett kök.

Fotograf: Mikael Göthage

Behöver du hjälp med hushållssysslor? Är det svårt att duscha? Vi på socialförvaltningen kan hjälpa dig med olika sysslor som du inte kan klara själv. Den hjälpen kallas för hemtjänst. Vi hjälper både äldre och yngre personer.

Hemtjänst kan bestå av service och personlig omvårdnad. Service innebär hjälp med till exempel städ, tvätt, inköp, matlagning, post- och bankärenden. Den personliga omvårdnaden innebär stöd och hjälp med till exempel hygien eller påklädning. Hemtjänst kan också innebära stöd för att bryta isolering och för att känna trygghet och säkerhet i det egna hemmet. 

Du har nu möjlighet att jämföra olika utförare av hemtjänst, både privata och i kommunens regi.

Jämför hemtjänst här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så ansöker du

Kommunen eller privat företag? - valet är ditt

När du har fått beviljat hemtjänst är det dags att välja vem som ska hjälpa dig i hemmet. Kommunen har kundval inom hemtjänsten vilket betyder att utöver kommunens egna hemtjänstgrupper har ett flertal privata företag godkänts till att utföra hemtjänst. Du bestämmer själv om du vill välja kommunen (Varbergs omsorg) eller ett av alla hemtjänstföretag. Du betalar samma avgift för din hemtjänst oavsett om du väljer kommunal eller privat utförare. Om du efter ett tag vill byta, så kontaktar du din omsorgshandläggare som hjälper dig med att ordna detta. För att se vilka hemtjänstföretag som är verksamma där du bor kan du använda dig av kartan nedanför. Klicka på kartan för att öppna upp den, sedan kan du klicka på aktuellt område för att se vilka företag som är verksamma där.

Karta över hemtjänstområden

Hur fort kan hemtjänsten komma igång?

Om ditt hjälpbehov gäller din personliga omvårdnad, ska din hemtjänst vanligtvis kunna komma igång inom 24 timmar från att du gjort ditt val. Om du ska få hjälp med serviceinsatser brukar det komma i gång inom högst 14 dagar.

Insatser mellan 22.00-07.00

Beviljade och planerade hemtjänstinsatser mellan klockan 22.00 - 07.00 kan du inte välja utförare för utan dessa utförs av personal från trygghetsteamet.
Trygghetsteamet består av två undersköterskor som hjälper dig med omvårdnaden. Om du endast behöver tillsyn på natten, kan vi erbjuda tillsyn via trygghetskamera för att inte störa din nattsömn.

Läs mer om tillsyn via trygghetskamera

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Varberg direkt 0340-880 00

Fråga efter en omsorgshandläggare.

Varberg direkt kopplar dig till omsorgshandläggarna.


Omsorgshandläggarna

Omsorgshandläggarna träffas månd-fred 8.30-16, dock säkrast mellan 8.30-9.30.

Självservice & blanketter